Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № V-004/2019

30 травня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Ульчака Б.І., Приходька О.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу представника Приватного вищого навчального закладу «Інформація_1» Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 26 грудня 2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

 ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга представника Приватного вищого навчального закладу «Інформація_1» Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 26.12.2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Листом ВКДКА №126 від 29.01.2019 року представника ПВНЗ «Інформація_1» було повідомлено, що відповідно до довіреності від 18.10.2018 року, Особа_1 надано повноваження бути представником ПВНЗ «Інформація_1» в правоохоронних та судових органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Таким чином у ВКДКА були відсутні правові підстави для розгляду його скарги як представника ПВНЗ «Інфорація_1». Також було зазначено про те, що відповідно до п. 36.5 ст. 36 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №120 від 30.08.2014 року (далі – Положення), до скарги додається копія рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, а також доказ надіслання скаржником копії скарги та доданих до неї письмових матеріалів іншій стороні, кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, рішення якої оскаржується, листом з описом вкладення.

Так, до ВКДКА не було надано підтвердження направлення зазначеної скарги та доданих до неї письмових матеріалів кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Донецької області, рішення якої оскаржується, листом з описом вкладення. Виходячи з приписів статей 15 та 37 Положення, заява (скарга), оформлена без дотримання зазначених вимог, не може бути предметом розгляду ВКДКА та повертається заявникові (скаржникові) з відповідними роз’ясненнями не пізніше десяти днів від моменту її надходження.

15.02.2019 року до ВКДКА надійшла повторно скарга Приватного вищого навчального закладу «Інформація_1» на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 26.12.2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

22.02.2019 року до ВКДКА було надіслано копію довіреності №____ від 18.10.2018 року на уповноваження Особа_1 бути представником в органах адвокатського самоврядування, а також докази на підтвердження направлення зазначеної скарги та доданих до неї письмових матеріалів кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Донецької області, рішення якої оскаржується, листом з описом вкладення.

На засідання ВКДКА представник ПВНЗ «Інформація_1» Особа_1 заявив клопотання про поновлення строку на оскарження рішення КДКА.

Відповідно до п.34 Положення, причини пропуску строку на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 26.12.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2 визнаються Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури поважними, у зв’язку з чим комісія вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

За даними Єдиного реєстру адвокатів України Особа_2 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ___ від 02.04.2002 року, видане Донецькою обласною КДКА. Адреса основного робочого місця: Адреса_1 .

Проте, згідно інформації, викладеної в поясненнях адвоката від 21.12.2018 року, які містяться в матеріалах перевірки, з 10.07.2014 року діяльності на території м. Донецьк адвокат Особа_1 не здійснює та перебуває на підконтрольній території.

У поданій скарзі зазначено про те, що дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області при розгляді скарги ПВНЗ «Інформація_1» не врахувала того, що Особа_2 веде бізнес на окупованій території, не врахувала поведінку адвоката в судовому процесі за позовом Особа_3 до Приватного вищого навчального закладу «Інформація_1» та Бахмутської міської ради про визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів та скасування державної реєстрації змін до установчих документів.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 26.12.2018 року відмовлено у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, який має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №___ від 02.04.2002 року, видане Донецькою обласною КДКА, в зв’язку із відсутністю підстав для порушення дисциплінарної справи.

Рішення обґрунтовується тим, що представництво інтересів клієнта Особа_3, складання позовної заяви про визнання недійсним рішень загальних зборів та скасування державної реєстрації не містить ознак порушення присяги адвоката. Посилання Скаржника на те, що діяльність адвоката Особа_2., нібито здійснюється на непідконтрольній території, не може розглядатися дисциплінарною палатою як порушення присяги, оскільки такі дії мають ознаки кримінального правопорушення, встановлення факту якого може здійснюватися лише правоохоронними та судовими органами.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України вноситься лише одна адреса робочого місця адвоката.

Частина 3 вказаної статті визначає, що адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесенні або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Частиною 5 ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, включаються до нього не пізніше дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону відповідної інформації, крім випадків, установлених цим Законом.

Відповідно до п. 3.3. Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №26 від«17» грудня 2012 року, адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності, згідно заяви адвоката. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України за заявою адвоката вноситься лише одна адреса робочого місця. Згідно п. 3.4. Порядку, адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Листом ВКДКА за вих. № ____ від 10.04.2019 року адвокату Особа_2 було направлено повідомлення про запрошення на засідання ВКДКА за адресою робочого місця адвоката, яка вказана в Єдиному реєстрі адвокатів України: Адреса_1 . Однак, лист повернувся до ВКДКА без вручення адресату з поміткою «Зона окупації, не обслуговується». Таким чином, ВКДКА припускає, що робоче місце адвоката Особа_2 розташоване на непідконтрольній території.

При цьому, ВКДКА звертає увагу, що в Єдиному реєстрі адвокатів України вказана додаткова робоча адреса адвоката: Адреса_2.

Таким чином, в діях адвоката Особа_2 наявні ознаки дисциплінарного проступку, а саме невиконання рішень органів адвокатського самоврядування – в частині неповідомлення ради адвокатів регіону протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесенні або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Дисциплінарним проступком адвоката, згідно із ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

На стадії проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката докази оцінюють з точки зору наявності або відсутності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 26.12.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 було прийнято без належної перевірки обставин вчинення діяння, що може мати ознаки дисциплінарного проступку.

Дослідивши матеріали перевірки, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приходить до висновку, що у оскаржуваному рішенні дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області не надано в об’єктивній сукупності належної правової оцінки доводам наведеним Скаржником у скарзі, а тому дисциплінарна палата КДКА регіону прийняла необґрунтоване рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішуючи скаргу по суті, зважаючи на обставини на які посилається Скаржник, прийшла до висновку, що в діях адвоката Особа_2 вбачаються ознаки дисциплінарного проступку – невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, що свідчить про наявність підстав для порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу представника Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» Особа_1 – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 26 грудня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – скасувати.
  3. Ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Матеріали дисциплінарного провадження повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   К.В. Котелевська