Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № V-007/2019

30 травня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Ульчака Б.І., Приходька О.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу судді Новотроїцького районного суду Херсонської області Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 75 від 15 лютого 2019 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга судді Новотроїцького районного суду Херсонської області Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 75 від 15 лютого 2019 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Строк оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА, визначений ч. 1 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Скаржником не порушений.

Скарга до ВКДКА містить вимогу про скасування рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 75 від 15 лютого 2019 року, яким було закрито дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_2, притягнення адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності.

Скаржник вважає, що при прийнятті оскаржуваного рішення проігноровано та не досліджено обставини, встановлені Ухвалою Новотроїцького районного суду Херсонської області від 13.09.2018 року по справі № ___. Скаржник у скарзі до ВКДКА стверджує, що додану до вказаної ухвали суду скаргу з описом подій та доданими вичерпними доказами проігноровано та не досліджено, факти перекручено та надано завідомо неправдиву, викривлену та хибну оцінку. Не розглянуто по суті скаргу з доданими численними доказами (в тому числі диски зі звукозаписами судових засідань) та не розглянуто детально викладені факти. В обґрунтування скарги зазначає, що адвокат вже два роки без поважних причин, заздалегідь не повідомляючи суд про причини неявки, не з’являється на судові засіданні, чим зірвав ряд судових засідань по кримінальному провадженню № ____. Вказує на порушення адвокатом присяги адвоката України, правил адвокатської етики та неналежне виконання професійних обов’язків.

Скаржник просив скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 75 від 15 лютого 2019 року та притягнути адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Пшеничного О.Л., перевіривши матеріали справи, що надійшли з КДКА Миколаївської області, розглянувши доводи скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, встановила наступне.

11.03.2019 року, за вх. № Інформація_2 , до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга судді Новотроїцького районного суду Херсонської області Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 75 від 15 лютого 2019 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури протягом десяти днів з дня отримання заяви (скарги) витребовує матеріали дисциплінарної справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної справи.

Листом за вих. № __ від 18.03.2019 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури витребувала матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2. з КДКА Миколаївської області. Вказані матеріали 08.04.2019 року надійшли за вх. № __ до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Згідно з ч. 9 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

Частиною 10 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.

Відповідно до п. 6 розділу І Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (далі – Положення про ВКДКА), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», інших законів України, рішень Ради адвокатів України, цього Положення та Регламенту ВКДКА.

Згідно з п. 2.3.11. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі – Регламент ВКДКА) Голова ВКДКА планує роботу ВКДКА, надає доручення членам ВКДКА, пов’язані з виконанням покладених ВКДКА завдань, дотримуючись розумної пропорційності навантаження та спеціалізації членів комісії.

На виконання пункту 2.3.11. Регламенту ВКДКА листом за вих. № ____ від 19.04.2019 року члену ВКДКА Пшеничному О.Л. було доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі судді Новотроїцького районного суду Херсонської області Особа_1.

Листом за вих. № ___ від 16.05.2019 року, суддю Новотроїцького районного суду Херсонської області Особа_1 та адвоката Особа_2 було повідомлено, що до порядку денного засідання ВКДКА, запланованого до проведення 30.05.2019 року, включено розгляд скарги судді Новотроїцького районного суду Херсонської області Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 75 від 15 лютого 2019 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Відповідно до пункту 3.32. Регламенту ВКДКА, член ВКДКА, якому доручено перевірити, вивчити та доповісти на засіданні питання, що включене до порядку денного, готує письмову довідку та/або проект рішення комісії.

Згідно з п. 3.41 Регламенту ВКДКА розгляд скарги починається доповіддю члена ВКДКА, якому доручено її попереднє вивчення, перевірка та підготовка.

На засіданні ВКДКА 30.05.2019 року по скарзі судді Новотроїцького районного суду Херсонської області Особа_1 доповів член ВКДКА Пшеничний О.Л. та запропонував проект рішення по суті скарги.

За запропонований проект рішення проголосувало: «за» – 12, «проти» – 6, «утримались» – 3 члени комісії. Інші члени комісії участі у голосування не брали. Рішення не прийнято.

Так, згідно з пунктом 3.45 Регламенту ВКДКА рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ВКДКА від загальної кількості її членів. У разі відсутності за наслідками голосування встановленої законодавством більшості голосів, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у задоволенні скарги.

Одночасно, відповідно до Роз’яснення щодо порядку прийняття рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 19.11.2013 № 248, у разі, коли за задоволення скарги особи на рішення КДКА або за іншу внесену пропозицію не проголосувало шістнадцять (і більше) членів ВКДКА, вона вважається відхиленою, що також є рішенням ВКДКА, яке не потребує окремого голосування.

Оскільки при розгляді скарги судді Новотроїцького районного суду Херсонської області Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 75 від 15 лютого 2019 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, за запропоноване рішення не проголосувало 16 (і більше) членів ВКДКА, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у задоволенні скарги.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктом 3.45 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу судді Новотроїцького районного суду Херсонської області Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 75 від 15 лютого 2019 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   К.В. Котелевська