Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № V-010/2019

31 травня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Приходька О.І., Василевської О.А., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №2/ІІ/4-2019 від 22.02.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

11.03.2019 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №2/ІІ/4-2019 від 22.02.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2. Скарга була повернута Особа_1 через відсутність доказів направлення її копій адвокату Особа_2 та КДКА Львівської області.

01.04.2019 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від Особа_1, після усунення недоліків, повторно надійшла скарга на рішення дисциплінарної плати КДКА Львівської області №2/ІІ/4-2019 від 22.02.2019 року, з клопотанням про поновлення строків на оскарження рішення.

За таких обставин ВКДКА вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

В поданій скарзі, не погоджуючись із рішенням дисциплінарної палати КДКА Львівської області №2/ІІ/4-2019 від 22.02.2019 року, Скаржник просить його скасувати, відкрити дисциплінарну справу щодо адвоката Особа_2 , притягнути його до дисциплінарної відповідальності. На думку Скаржника, підставами для скасування оскаржуваного ним рішення є його невідповідність фактичним обставинам справи, а саме: дисциплінарна палата КДКА не врахувала відсутність у Скаржника юридичної освіти та нерозуміння ним тонкощів кримінального процесу, що й призвело до прийняття ухвали про звільнення Скаржника від кримінальної відповідальності за нереабілітуючих обставин. Особа_1 вважає, що адвокатом Особа_2 порушено присягу адвоката, ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. ст. 7, 43 Правил адвокатської етики».

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Особа_1, розглянувши матеріали перевірки за скаргою Особа_1 на дії адвоката Особа_2, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

До КДКА Львівської області надійшла скарга Особа_1 на дії адвоката Особа_2 під час захисту останнім Скаржника у межах кримінального провадження №_____. Скаржник вказує, що адвокатом всупереч інтересам Особа_1 було заявлено клопотання про закриття кримінального провадження №______ із звільненням від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України. Про правові наслідки такого закриття Скаржнику адвокатом роз’яснено не було. Скаржник наголошує, що адвокат запевнив його у відсутності будь-яких наслідків, зокрема стягнення заборгованості із податків.

Правова позиція у справі, стратегія і тактика ведення справи були, на думку Скаржника, обрані неправильно, оскільки після закриття кримінальної справи із нереабілітуючих обставин та залишення позову прокурора без розгляду, Долинська ОДПІ ГУ Міндоходів надіслала Особа_1 п’ять податкових повідомлень-рішень на загальну суму близько Інформація_1 грн.

25.02.2019 року рішенням дисциплінарної палати КДКА Львівської області №2/ІІ/4-2019 було відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 за даною скаргою.

Скарга була розглянута належною та правомочною КДКА Львівської області. Відсутніми також є порушення порядку розгляду скарги.

Скаржник обґрунтовував свою первісну скаргу наступним.

У 2013 році щодо Скаржника, Особа_1 було розпочате кримінальне провадження за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №________). 14.10.2013 року між Особа_1 . та адвокатським об’єднанням «Інформація_2» було укладено договір про надання правової допомоги №___. За цим договором адвокатське об’єднання, членом якого є і Особа_2, взяло на себе зобов’язання надати правову допомогу Скаржнику, що стане необхідна останньому в межах кримінального провадження №________.

Як зазначає Особа_1 , за вказівкою адвоката було подано клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності. Про правові наслідки такого закриття Скаржнику, з його слів, адвокатом роз’яснено не було. Більше того, Особа_1 наголошує, що навпаки – адвокат запевнив його у відсутності будь-яких наслідків, зокрема стягнення заборгованості із податків.

Ухвалою Долинського районного суду Івано-Франківської області від 13.02.2015 року у межах вказаного вище кримінального провадження (справа №_______) було вирішено:

 • Особа_1, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності,
 • кримінальне провадження закрити у зв’язку зі звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності,
 • цивільний позов прокурора в інтересах держави в особі Долинської ОДПІ ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області до Особа_1 про стягнення шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, залишити без розгляду.

Однак, трохи більше ніж через місяць після закриття кримінальної справи із нереабілітуючих обставин та залишення позову прокурору без розгляду, Долинська ОДПІ ГУ Міндоходів надіслала Скаржнику п’ять податкових повідомлень-рішень на загальну суму близько Інформація_1 грн.

Як зазначає Особа_1 , адвокату Особа_2 було достовірно відомо про численні обставини, що свідчили про відсутність вини Скаржника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Володіючи цією інформацією, адвокат Особа_2 , на думку Скаржника, не використав її на користь клієнта і, як наслідок, не використав всі можливі способи захисту для доведення перед судом невинуватості Скаржника у вчиненні злочину. У свою чергу, Особа_1 стало відомо про ці порушення лише після повернення речових доказів з матеріалів кримінального провадження, здійсненого на підставі ухвали Долинського районного суду Івано-Франківської області від 13.02.2018 року.

Скаржник вказує, що він, довіряючи адвокату та не маючи юридичної освіти, цілком та повністю покладався на адвоката Особа_2. Раніше Скаржник самостійно з матеріалами справи не ознайомлювався, документів не досліджував.

За твердженням Скаржника, про наслідки винесення ухвали про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності йому стало відомо, коли в межах справи №_______ (перебуває на розгляді у Івано-Франківському окружному адміністративному суді) про скасування згаданих вище ППР у судовому засіданні, що відбулось 19.03.2018 року суддя прямо вказала, що існує судове рішення (ухвала від 13.02.2015 року), яка має преюдиційне значення у справі та не може бути проігнорована судом при вирішення питання про скасування винесених ППР.

З огляду на наведене, Особа_1 вважає, що адвокат Особа_2 порушив присягу, порушив правила адвокатської етики, неналежним чином виконав свої професійні обов’язки та ввів клієнта в оману. Просив притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Адвокат Особа_2 надав до дисциплінарної палати КДКА письмові пояснення по суті порушених у скарзі питань, в яких зазначив, що правова позиція по справі була ним узгоджена з Особа_1. Останньому були роз’яснені два варіанти ведення справи: (1) доведення невинуватості із постановленням виправдувального вироку або (2) звернення до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. При цьому, адвокатом, за його словами, було чітко роз’яснено Скаржнику правові наслідки кожного з варіантів. З посиланням на ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Особа_2 наголошує, що йому заборонено було займати позицію всупереч волі клієнта, а підстав для висновку про наявність самообмови адвокат не вбачав.

За результатом обраної клієнтом позиції захисту адвокатом було подано клопотання про закриття справи. Вказане клопотання було підписане Особа_1 разом з адвокатом, а в подальшому воно було усно підтримане Скаржником у суді.

Щодо посилань Скаржника на те, що адвокат запевняв його у гарантіях неотримання податкових повідомлень-рішень внаслідок закриття кримінальної справи, адвокат зазначає наступне. У жовтні 2013 року Особа_1 звернувся до адвокатського об’єднання «Інформація_2» за правовою допомогою також і в межах цивільних та адміністративних справ, що підтверджується укладеним договором №___ від 14.10.2013 року про надання правової допомоги загального характеру.

Особа_2 наголошує, що після отримання Скаржником податкових повідомлень-рішень адвокатом надавалась професійна правнича допомога з їх оскарження, і до моменту припинення надання допомоги це оскарження було частково успішним, на користь клієнта.

З огляду на викладене, адвокат стверджує, що свою роботу він виконав відповідально та сумлінно, з використанням всіх необхідних інструментів захисту клієнта, тому просив відмовити у відкритті дисциплінарної справи.

У своїх поясненнях Особа_2 просив дисциплінарну палату КДКА Львівської області витребувати із Долинського районного суду Івано-Франківської області копію клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, оскільки на цьому примірнику міститься підпис Скаржника про згоду з клопотанням, а адвокат був позбавлений процесуальної можливості надати цей документ у зв’язку із фактичним припиненням надання правової допомоги Скаржнику.

З метою перевірки наведених Скаржником та адвокатом обставин 06.02.2019 року на адресу Долинського районного суду Івано-Франківської області був направлений запит про надання інформації. 21.02.2019 року до дисциплінарної палати КДКА Львівської області надійшла відповідь від суду із витребовуваними документами та додатками, зокрема копіями:

 • звукозаписів усіх судових засідань по справі з 06.10.2014 р. по 04.12.2018 р. на шести CD дисках;
 • ухвали суду від 13.02.2015 р., від 04.12.2018 р., від 05.05.2108 р., від 25.10.2018 р.;
 • клопотання про звільнення Особа_1 від кримінальної відповідальності від 13.02.2015 р.

За результатами розгляду скарги Особа_1 з доданими документами, довідки, складеної в порядку ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та матеріалів перевірки, дисциплінарною палатою КДКА Львівської області було встановлено наступне.

Особа_1 для надання йому правової допомоги було укладено з АО «Інформація_2» 2 договори від 14.10.2013 року:

 • №________ для надання допомоги у кримінальному провадженні №________;
 • №_________ для надання допомоги у цивільних та адміністративних справах.

Вказана обставина, на думку дисциплінарної палати КДКА Львівської області, спростовує доводи Скаржника про необізнаність із ймовірністю прийняття та направлення податкових повідомлень-рішень про донарахування податків, зборів та штрафних санкцій відносно нього.

На обшуках, що відбувались 30 квітня 2013 року, адвокат Особа_2 присутній не був, договір на захист у кримінальному провадженні укладений значно пізніше.

З ухвали Долинського районного суду Івано-Франківської області від 05.05.2018 року у справі №_____ вбачається, що 18 вересня 2014 року Особа_1 та його захиснику Особа_2. було надано доступ до усіх матеріалів досудового розслідування. Згідно протоколу про надання доступу у Скаржника заяв та клопотань не було. 29.09.2014 року Особа_1 отримав обвинувальний акт, копію реєстру матеріалів та копію цивільного позову прокурора. Під час засідання Особа_1, отримав пам’ятку про права та обв’язки від суду. Наведені обставини спростовують доводи Скаржника про введення в оману та приховування адвокатом Особа_2 доказів по справі та прийнятих процесуальних рішень, а також спростовує доводи про необізнаність Скаржника зі своїми правами.

Копія клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності від 13.02.2015 року, надана Долинським районним судом Івано-Франківської області, підтверджує, що в кінці тексту клопотання міститься підпис адвоката Особа_2., після якого є власноручний запис Скаржника: «Клопотання підтримую а наслідки закриття справи зрозумілі», підпис Особа_1 та його прізвище.

З технічного запису судового засідання від 13.02.2015 року вбачається, що:

 • о 14:11 адвокат Особа_3 оголошує клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності Особа_1.;
 • о 14:15 адвокат Особа_2, підтримує клопотання;
 • о 14:15 суддя Особа_4 роз’яснює Особа_1 суть та правові наслідки закриття кримінальної справи за строками давності.

На запитання судді «Ви розумієте, що це фактично не виправдовує Вас?», Особа_1 дає чітку та недвозначну відповідь «Так!». Також головуюча перепитує «Чи розумієте Ви наслідки?», на що також отримує ствердну відповідь Особа_1. Суддя повідомляє Особа_1 «що Ви маєте право на продовження розгляду справи, дослідження всіх доказів … до постановлення обвинувального чи виправдовувального вироку». На це Особа_1 відповідає: «Згідний за строками давності». Суддя запитує «Не хочете, щоби продовжувалося судове слідство?», на що отримує ствердну відповідь Особа_1.

Наведене спростовує доводи Скаржника про те, що йому не були відомі наслідки закриття кримінальної справи із звільненням від відповідальності, а також спростовує доводи про подачу клопотання всупереч волі та інтересів Скаржника.

Ухвалу про звільнення від кримінальної відповідальності Особа_1 отримав у той самий день (13.02.2015 року), із нею погодився та в установлені законом строки не оскаржив. Апеляційна скарга була подана лише 13.11.2018 року, тобто більше ніж через три роки після постановлення, проте у поновленні строків оскарження апеляційним судом було відмовлено.

Частина доводів Скаржника зводиться до незаконності доказів, зібраних по справі, та незаконності ухвали, якою його звільнено від кримінальної відповідальності. Наводячи аргументи на спростування своєї вини, Скаржником зазначається про існування доказів, які виправдовують його, були вилучені, а в подальшому приховані й залишаються неповернутими. В той же час Особа_1 не наводяться дані про ці документи та їх реквізити. Дисциплінарна палата КДКА Львівської області правомірно зауважує на відсутність компетенції по оцінці доказів у кримінальній справі №________ та перегляду ухвали.

Доказів самообмови, за якої адвокат Особа_2 в силу закону мав би право зайняти у справі позицію всупереч волі клієнта не надано.

Встановлено, що адвокат Особа_2, приймав участь у адміністративній справі №_______ по оскарженню податкових повідомлень-рішень Особа_1.

З огляду на те, що матеріали перевірки не підтверджували факту наявності в діях адвоката Особа_2 ознак дисциплінарного проступку, дисциплінарна палата, з урахуванням положень ст. 70 Правил адвокатської етики, ч.ч. 1, 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дійшла до висновку про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Доводи Скаржника, що викладені в скарзі до ВКДКА, висновки рішення дисциплінарної палати КДКА Львівської області не спростовують і є необґрунтованими. Посилання на невчинення адвокатом ряду дій що подання клопотань про повернення речових доказів, ініціювання аудитів, експертних досліджень, подання клопотань про визнання доказів недопустимими не можуть бути враховані, оскільки адвокат діяв за тактикою захисту, узгодженою з клієнтом. Речові докази були вилучені до вступу адвоката Особа_2 у справу. Перевірка доказів на допустимість та проведення експертиз могли б мати місце лише за умови, що розгляд кримінальної справи щодо Особа_1 продовжувався, а не був закінчений поданням погодженого зі Скаржником клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та прийнятою на його підставі ухвалою про звільнення від кримінальної відповідальності у 2015 році.

Щодо доводів про необізнаність Скаржника зі своїми правами та обов’язками, то вони зводяться лише до припущень і спростовуються письмовими доказами, наявними у справі та дослідженими дисциплінарною палатою КДКА Львівської області.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Відповідно до ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, дисциплінарна справа стосовно адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120 (далі – Положення), порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Відповідно до ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарним проступком адвоката є:

1) порушення вимог несумісності;

2) порушення присяги адвоката України;

3) порушення правил адвокатської етики;

4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;

5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;

6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;

7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Наявності в діях адвоката ознак жодного з наведених вище проступків Скаржником доведено не було.

Згідно з ст. 7 Положення, адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

Таким чином, дисциплінарна палата КДКА Львівської області дійшла правильного висновку про відсутність в діях адвоката Особа_2 ознак дисциплінарного проступку.

Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №2/ІІ/4-2019 від 22.02.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 складено мотивовано та обґрунтовно. Висновки дисциплінарної палати вказаної КДКА, викладені у ньому, є правильними.

З огляду на вищевказане, немає підстав для скасування оскаржуваного рішення.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1– залишити без задоволення.
 2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №2/ІІ/4-2019 від 22.02.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали перевірки повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська