Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № V-011/2019

31 травня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Приходька О.І., Василевської О.А., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області № 15/2/3 від 06 вересня 2018 року про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України надійшла скарга, з доповненнями, Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Житомирської області від 06 вересня 2018 року про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скаржник не погоджується з рішенням КДКА Житомирської області від 06.09.2018 року, вважає, що є об’єктивні підстави, які свідчать, що при оцінці його відповідей на перше, друге та третє письмові питання було допущено порушення п. 15 розділу 4 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту, методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 року № 270. Вважає, що оцінка його відповідей була надана з суб’єктивним підходим. Крім того, вказує, що згідно п.1 розділу 5 Порядку, рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про допуск/відмову до складення іспиту, затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та про видачу особі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту приймається складом кваліфікаційної палати КДКА відкритим голосуванням простою більшістю голосів та підписується головою КДКА, головою кваліфікаційної палати та секретарем КДКА, а оскаржуване ним рішення підписане головою КДКА Житомирської області та секретарем, про що свідчить отримана ним копія. Скаржник просить скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області № 15/2/3 від 06 вересня 2018 року, зобов’язати КДКА Житомирської області провести повторний кваліфікаційний іспит Особа_1 у найближчий час проведення таких іспитів.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Дуліч Т.А., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно протоколу № 48 засідання КДКА Житомирської області від 10.02.2017 року Особа_1 допущено до складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю.

Письмовий кваліфікаційний іспит для здобуття права на зайняття адвокатською діяльністю Скаржником складався 16.08.2018 року. Перед початком іспиту Скаржником не було заявлено відводів голові та членам кваліфікаційної палати.

Скаржником надавались відповіді на письмові завдання білету № 1, 2, 3, були надані фабули справ, письмові завдання виконувались на аркушах паперу, кожен з яких містить печатку КДКА Житомирської області.

Відповідно до відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту від 16.08.2018 року по білету № 5 ПЗ № 49, скаржник отримав по 0 балів за відповіді на перше та друге завдання, по 20 балів за відповіді на 3 та 4 завдання. Оцінка (середніх балів) за результатами письмового іспиту склала 40 балів.

За результатами оцінювання було прийнято рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області від 06.09.2018 року № 15/2/3 про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Допуск особи до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, станом на момент прийняття оскаржуваного рішення, здійснювались у відповідності до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, зі змінами і доповненнями (далі – Положення).

Згідно п.13.9 розділу 4 Порядку, оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, і головою КДКА, якщо останній приймає участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів. Середній бал за результатами складення письмового іспиту, вирахуваний як середньоарифметичне число від сумарної кількості виставлених балів, та не може перевищувати 120 і бути меншим за 80 балів.

Відповідно до п.13.12 розділу 4 Порядку, особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Скаржник за результатами складення письмового іспиту отримав 40 балів, тобто не набрав мінімальних 80 балів.

Згідно п. 14.1. розділу 4 Порядку, до складення усного іспиту допускаються особи, які успішно склали письмовий іспит.

Критерії оцінювання завдань письмового іспиту визначені у п. 15 розділу 4 Порядку.

Матеріали кваліфікаційної справи не містять, і Скаржником у скарзі до ВКДК не наведено доводів, не надано доказів, які б підтверджували упереджене ставлення екзаменаторів, членів палати та голови до Скаржника під час оцінювання результатів письмового іспиту та які свідчили про порушення кваліфікаційною палатою вимог Порядку, спростували оскаржуване рішення.

Кваліфікаційною палатою КДКА Житомирської області під час прийняття письмового іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю у Особа_1 та при прийнятті оскаржуваного рішення було дотримано приписів чинного законодавства України щодо порядку складення кваліфікаційного іспиту, методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

Відповідно до п. 1 розділу 5 Порядку, рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про допуск/відмову до складання іспиту, затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та про видачу особі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту/відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту приймається складом кваліфікаційної палати КДКА відкритим голосуванням простою більшістю голосів та підписується головою КДКА, головою кваліфікаційної палати та секретарем КДКА.

Згідно заяви, поданої Особа_1 на ім’я голови КДКА Житомирської області від 17.09.18 року про видачу йому копії рішення КДКА Житомирської області про результати здачі письмового іспиту від 06.09.2018 року № 15/2/3, така копія була йому видана 17.09.2018 року (а.с.32). Вказану копію рішення Скаржник долучив до своєї скарги, і з неї вбачається, що в якості підписантів є лише голова КДКА Житомирської області та секретар КДКА, а голова кваліфікаційної палати в списку підписантів відсутній. Однак, в матеріалах кваліфікаційної справи є ще дві різні за своїм змістом копії рішення № 15/2/3 від 06.09.2018 року КДКА Житомирської області (а.с. 30-31 та а.с. 39-40), де вже фігурує як підписант голова кваліфікаційної палати.

Таким чином, ВКДКА приходить до висновку, що кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Житомирської області, під час прийняття оскаржуваного рішення № 15/2/3 від 06.09.2018 року про відмову у видачі Особа_1 свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, порушено п. 1 розділу 5 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 9, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

 ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1- задовольнити.
  2. Скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області від 06.09.2018 року № 15/2/3 про відмову у видачі Особа_1 свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.
  3. Зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Житомирської області провести повторний кваліфікаційний іспит Особа_1 у найближчий час проведення таких іспитів.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   К.В. Котелевська