Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VI-003/2018

26 червня 2018 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучківського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати КДКА Харківської області №7 від 26.01.2018 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати КДКА Харківської області № 7 від 26.01.2018 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту.

Скаржниця зазначає, що рішення кваліфікаційної палати КДКА Харківської області №7 від 26.01.2018 про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту є неправомірним, постановленим всупереч Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні (далі – Порядок), затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року за № 270 (зі змінами).

Зокрема, форма та зміст рішення кваліфікаційної палати КДКА Харківської області №7 від 26.01.2018 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту не відповідають Порядку. Оскільки за текстом оскаржуваного рішення особа, яка склала іспит, це ОСОБА_ або ОСОБА_., але не ОСОБА_.

З резолютивної частини оскаржуваного рішення вбачається наступний висновок: «затвердити результати складення ОСОБА_ (вірно вказати – ОСОБА_ або ОСОБА_) кваліфікаційного іспиту як незадовільні».

Тобто, в оскаржуваному рішенні не вірно вказані прізвище, ім’я, по-батькові особи, відносно якої прийнято рішення, рішення не містить дані про прийняте рішення щодо видачі/відмови у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, що в свою чергу не відповідає п.1 та п. 4 розділу 5 Порядку. Також відсутні дані про порядок та терміни оскарження вказаного рішення.

Згідно з рішенням кваліфікаційної палати КДКА Харківської області № 7 від 26.01.2018 про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту «ОСОБА_ за результатами письмового іспиту отримала 86 балів. За складання усного іспиту отримала середній бал 37,5, загальна кількість балів 123,5. Оскільки ОСОБА_ не набрала мінімальної кількості балів 125, необхідних для успішного складання кваліфікаційного іспиту, то вона не склала кваліфікаційний іспит».

Скаржниця вважає, що результати оцінювання усного іспиту в середній кількості балів – 37,5 – є такими, що не відповідають змістам відповідей як на запитання білету, так і на додаткові питання.

Крім того, за її твердженнями, 26.01.2018 їй під час підготовки до складення усного іспиту було надано чисті аркуші з відміткою кваліфікаційної палати КДКА регіону.

Дані аркуші повністю були використані скаржницею для зазначення тез відповідей на всі 15 питань білету № 13 протягом 4 годин, наданих для підготовки, після чого були сфотографовані, та після відповідей їх передано комісії.

Тому скаржниця категорично не погоджується з відомостями з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту в частині усного іспиту і допускає, що комісією могла бути допущена технічна помилка при перенесені з чернеток оцінювання до відомостей, оцінок на відповіді, чи то взагалі свідчить про необ’єктивний підхід до оцінювання декількома членами комісії.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Мельченка В.І., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Скаргу подано у відповідності до вимог стаття 9 частини 5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

З матеріалів кваліфікаційної справи вбачається, що скаржницю допущено до складення кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про складення іспиту. За результатами письмового кваліфікаційного іспиту ОСОБА_ отримала 86 балів. За результатами усного кваліфікаційного іспиту ОСОБА_ отримала 37,5 балів.

Оскаржуваним рішенням кваліфікаційної палати КДКА Харківської області № 7 від 26.01.2018 скаржниці затверджено результати складення кваліфікаційного іспиту як незадовільні.

Встановлено, що форма та зміст оскаржуваного рішення не відповідають положенням п. 4 Порядку, оскільки в ньому невірно зазначено прізвище, ім’я, по-батькові особи, відносно якої прийнято рішення; відсутні відомості про порядок та терміни оскарження вказаного рішення, як це передбачено п. 3 розділу 5 Порядку.

Доводи скаржниці щодо начебто неналежного оцінювання її відповідей при складенні усного іспиту та порушення положень Порядку не знайшли свого об’єктивного підтвердження, оскільки згідно з п.п. 14.4. розділу 4. Порядку для підготовки до складання усного іспиту особам, які складають іспит та бажають готуватись письмово, надаються чисті аркуші з відміткою кваліфікаційної палати (КДКА) про їх призначення для підготовки для складення усного іспиту.

Даний Порядок не містить положень щодо долучення вказаних аркушів до матеріалів справи та щодо будь-якого іншого їх використання. Вони здійснюють лише допоміжну функцію при підготовці до усного іспиту та не можуть вважатися підставою для оцінювання відповідей особи, яка складає іспит.

Крім того, з копій аркушів, наданих скаржницею, з урахуванням того, що вони не були долучені до матеріалів справи, не можливо ідентифікувати час надання відповідей на запитання.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – задовольнити частково.
  2. Рішення кваліфікаційної палати КДКА Харківської області №7 від 26.01.2018 про затвердження результатів складення ОСОБА_ кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
  3. Зобов’язати КДКА Харківської області провести повторний кваліфікаційний іспит для ОСОБА_ у найближчий час проведення таких іспитів.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.
  5. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           Л.В. Крупнова

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська