Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VI-004/2018

 26 червня 2018 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області № 18 від 06 березня 2018 року, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ (далі – скаржниця) на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області №18 від 06 березня 2018 року, яким було затверджено результати складення письмового іспиту скаржниці як незадовільні.

Скаргу подано у передбачені приписами ч. 1 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» строки.

Скаржниця просить скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області № 18 від 06 березня 2018 року, зобов’язати КДКА Харківської області провести повторний кваліфікаційний іспит для ОСОБА_ у найближчий час проведення таких іспитів.

В обґрунтування скарги зазначено про незгоду з висновками комісії щодо невідповідності складених документів вимогам чинного законодавства України, а саме, у відомості складення письмового іспиту містяться оцінки в 15,18 балів, що не відповідає вимогам Порядку доступу до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 (зі змінами і доповненнями, далі – Порядок). У відомості з результатів складення кваліфікаційного іспиту відсутні підписи осіб, які перевіряли письмове завдання.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Пшеничного О.Л., перевіривши матеріали атестаційної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, встановила наступне.

Скаржниця 05.12.2017 звернулась до КДКА Харківської області з заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Проте рішення КДКА Харківської області про допуск ОСОБА_ до складення кваліфікаційного іспиту в матеріалах справи відсутнє.

Згідно з відомістю з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту від 05 березня 2018 року оцінювання письмової роботи ОСОБА_ проводилось секретарем кваліфікаційної палати КДКА Харківської області Варюшичевою Л.Д. та членом палати Супрун А.Д. За даними відомості ОСОБА_ отримала наступні оцінки: завдання № 1 -18 і 15 балів, завдання № 2 – 20 і 20 балів, завдання № 3 – 18 і 18 балів, фабула справи – 20 і 20 балів. балів. Як зазначено у відомості, сумарна кількість балів за всі завдання 76 і 73 бали, середній бал 74,5.

Рішенням № 18 від 06 березня 2018 року було затверджено результати складення кваліфікаційного іспиту ОСОБА_ як незадовільні, оскільки скаржниця не отримала мінімальної кількості балів – 125, необхідних для успішного складення кваліфікаційного іспиту.

Допуск особи до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю станом на момент прийняття оскаржуваного рішення, здійснювались у відповідності до вищезгаданого Порядку.

Пунктом 13.9 Порядку (розділ 4) визначено, що оцінка кожного письмового завдання із чотирьох здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, головою КДКА, якщо останній приймає участь у засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів; сумарна кількість балів не може перевищувати 120 та бути меншою за 80 балів (п.13.9); особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше, вважається такою, що успішно склала письмовий іспит (п.13.12); до складення усного іспиту допускаються особи, які успішно склали письмовий іспит (п.14.1.).

Як вбачається з матеріалів справи та відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту, оцінювання письмового іспиту проводилось двома членами кваліфікаційної палати – адвокатами Варюшичевою Л.Д. та Супрун А.Д.

Відомість містить оцінки, але підписи членів кваліфікаційної палати, які перевіряли письмові завдання, – відсутні.

Згідно з п. 16 (розділ 4) Порядку відомість з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особи повинна містити наступну інформацію: 1. назву КДКА, кваліфікаційна палата якої приймає іспит; 2. прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка складає кваліфікаційний іспит; 3. дату та місце складення усного та письмового іспитів; номер екзаменаційного білету для складення письмового іспиту; прізвище, ім’я та по-батькові членів кваліфікаційної палати, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, які перевіряли та оцінювали письмові завдання; кількість балів, виставлених кожним з двох членів кваліфікаційної палати, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, за кожне з трьох письмових завдань та однієї фабули справи; середньоарифметичний бал (оцінку кваліфікаційної палати) за результатами письмового іспиту; підписи членів кваліфікаційної палати, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, які перевіряли письмові завдання. Після внесення всієї інформації, відомість з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особою, підписується головою та секретарем кваліфікаційної палати.

Відповідно до п. 17 (розділ 4 порядку), за наслідками проведення кваліфікаційних іспитів кваліфікаційна палата невідкладно, але не пізніше ніж на наступний день після закінчення проведення іспиту, складає протокол, який підписується головою і секретарем кваліфікаційної палати, а вразі їх відсутності на засіданні палати – головуючим членом палати і членом палати, що вів протокол. Члени кваліфікаційної палати мають право заносити до протоколу свої зауваження. Такий протокол передається голові КДКА не пізніше ніж на наступний день після його складення.

П.1 (розділ 5) Порядку визначено, що рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про допуск/відмову до складення іспиту, затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та про видачу особі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту/відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту приймається складом кваліфікаційної палати КДКА відкритим голосуванням простою більшістю голосів та підписується Головою КДКА, головою кваліфікаційної палати та секретарем КДКА.

В матеріалах справи відсутній протокол за наслідками проведення кваліфікаційного іспиту. Описова частина рішення викладена у вигляді протоколу.

Інші відомості у матеріалах справи відсутні.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – задовольнити.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області № 18 від 06 березня 2018 року, — скасувати.
  3. Зобов’язати КДКА Харківської області провести повторний кваліфікаційний іспит для ОСОБА_ у найближчий час проведення таких іспитів.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  5. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           Л.В. Крупнова

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська