Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VI-005/2018

26 червня 2018 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучківського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О.,

розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ та ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Івано-Франківської області д/п №2 від 21.03.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_,-

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури звернулись ОСОБА_ та ОСОБА_ зі скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Івано-Франківської області д/п №2 від 21.03.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Скаржники не погоджуються з прийнятим дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Івано-Франківської області рішенням д/п №2 від 21.03.2018, вважають його таким, що підлягає скасуванню та вбачають порушення у діяльності адвоката ОСОБА_, що полягають у наданні адвокатських послуг без укладання договору про надання адвокатських послуг; шахрайському використанні емоційного стану скаржників з метою матеріального збагачення шляхом завищення вартості своїх послуг; спонуканні клієнта до вчинення дії, що порушують вимоги чинного законодавства; ведення адвокатської діяльності не за місцем реєстрації; нахабному, зверхньому, неетичному ставленні до клієнта та його родичів.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., дослідивши доводи скаржників, матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № ___ від _____, виданого Радою адвокатів Івано-Франківської області. Адреса робочого місця адвоката є наступною: ____________________.

Таким чином, розгляд скарги відносно адвоката ОСОБА_ віднесено до компетенції КДКА Івано-Франківської області у відповідності з ч. 3 ст. 33 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, тобто розглянуто належною КДКА регіону.

Скаржники зазначають, що надання адвокатських послуг адвокатом ОСОБА_ клієнту – ОСОБА_ – відбувалось без укладання договору про надання адвокатських послуг.

Разом з тим, з матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що 18 жовтня 2017 року між адвокатом ОСОБА_ та клієнтом ОСОБА_ укладено договір про надання правової допомоги терміном на один місяць та згідно з даним договором адвокат приймав участь в проведенні слідчої дії – обшук, що підтверджено копією договору та копією першого аркуша протоколу обшуку від 18.10.2017.

Крім того, в обґрунтування неправомірності відмови у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, скаржники вказують на шахрайське використання адвокатом емоційного стану сім’ї клієнта з метою матеріального збагачення шляхом завищення вартості своїх послуг.

Проте згідно з розпискою від 22.11.2017, наданої клієнтом ОСОБА_, яку також підписано та погоджено його матір’ю ОСОБА_, підтверджено, що ОСОБА_ отримав від ОСОБА_ грошові кошти в сумі ___ гривень (еквівалент ___$), та ані клієнт, ані члени його родини не мають жодних претензій чи вимог майнового чи немайнового характеру до ОСОБА_, не мають жодних скарг чи претензій щодо наданої правової допомоги ОСОБА_, за час надання правової допомоги адвокат не висловлював жодних неправомірних вимог та не вчиняв неправомірної поведінки, що спростовує наведені в скарзі доводи ОСОБА_ та ОСОБА_. Порушення правил адвокатської етики, які зазначені в скарзі, не підтверджуються доказами, наявними в матеріалах справи.

Щодо ведення адвокатської діяльності адвокатом ОСОБА_ не за місцем реєстрації, то чинним законодавством України не заборонено здійснення адвокатської діяльності поза зареєстрованим робочим місцем.

Не знайшли свого відображення в наявних матеріалах справи і доводи скаржників щодо спонукання ОСОБА_ адвокатом ОСОБА_ до вчинення дії, що порушують вимоги чинного законодавства, тобто надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів та нахабного, зверхнього, неетичного ставлення до клієнта та його родичів.

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Дисциплінарними проступками згідно з ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Згідно з п. 7 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №120 від 30.08.2014, дисциплінарне провадження щодо адвоката здійснюється в особливому порядку. Адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному покаранню, доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_ та ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Івано-Франківської області д/п №2 від 21.03.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           Л.В. Крупнова

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська