Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VI-008/2018

 26 червня 2018 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучківського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу голови Фермерського господарства «_____» ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 24 листопада 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга голови Фермерського господарства «_____» ОСОБА_ (далі за текстом – Скаржник) на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 24 листопада 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

На виконання положень статей 37 та 15 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №120 від 30.08.2014 (зі змінами) (далі – Положення), скаргу листами від 02.01.2018, 31.01.2018 та від 15.03.2018 неодноразово було повернуто скаржнику як таку, що не відповідала вимогам пункту 36.5 статті 36 Положення та статті 8 Закону України «Про звернення громадян».

Після усунення недоліків 10 квітня 2018 року Скаржник звернувся до Вищої кваліфікаційно–дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 24 листопада 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Як вбачається з тексту поданої скарги, Скаржник просить розглянути його скаргу, скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 24 листопада 2017 року та притягнути адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Скаржник зазначає, що оскаржуване рішення постановлено без врахування фактичних обставин, перевірку відомостей, викладених у скарзі, було проведено поверхово. Вважає висновок про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ необ’єктивним, формальним, оскільки всупереч вимогам ч.2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.28 Положення, дисциплінарною палатою КДКА регіону не витребовувались жодні докази, зокрема, не були подані запити до ГУНП в Херсонській області щодо наявності кримінального провадження за фактом вчинення хуліганських дій ОСОБА_, не були затребувані копії матеріалів господарської справи №_____ з відповідного суду, не опитано жодної особи, не зроблено жодного запиту, не витребувано інших доказів, що мають значення при розгляді питання, чи є в діях адвоката ОСОБА_ ознаки вчинення ним дисциплінарного проступку.

Голова ФГ «_____» ОСОБА_ вважає, що адвокат ОСОБА_ порушив присягу адвоката та статті 2, 7, 12 Правил адвокатської етики, що свідчить про вчинення адвокатом дисциплінарного проступку у розумінні статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернобай Н.Б., перевіривши матеріали дисциплінарної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, встановила наступне.

Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № ___ від _____, виданого Радою адвокатів Херсонської області. Адреса його робочого місця є наступною: ____________________.

Таким чином, розгляд скарги відносно адвоката ОСОБА_ здійснено належною КДКА за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в ЄРАУ, відповідно до частини третьої статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

У поданій скарзі було усунуто недоліки та порушено питання про поновлення строку на оскарження рішення.

Відповідно до п.34 Положення, причини пропуску строку на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 24 листопада 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ визнаються Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури поважними, у зв’язку з чим комісія вважає за можливе розглянути скаргу.

Відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури протягом десяти днів з дня отримання заяви (скарги) витребовує матеріали дисциплінарної справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної справи.

Листом за вих. № 824 від 16.04.2018 Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури звернулась до КДКА Херсонської області з проханням направити матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Вказані матеріали дисциплінарної справи 21.05.2018 надійшли до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (лист за вх. № 10345).

Згідно з частиною 9 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

Частиною 10 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.

Відповідно до пункту 6 розділу І Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (далі – Положення про ВКДКА), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», інших законів України, рішень Ради адвокатів України, цього Положення та Регламенту ВКДКА.

Згідно з пунктом 2.3.11. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі – Регламент ВКДКА) Голова ВКДКА планує роботу ВКДКА, надає доручення членам ВКДКА, пов’язані з виконанням покладених ВКДКА завдань, дотримуючись розумної пропорційності навантаження та спеціалізації членів комісії.

Відповідно до пункту 3.40 Регламенту ВКДКА, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури забезпечує розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної (кваліфікаційної) справи, шляхом доручення скарги і матеріалів дисциплінарної справи члену ВКДКА та включення їх до переліку питань порядку денного наступного засідання ВКДКА.

На виконання пункту 2.3.11., пункту 3.40 Регламенту ВКДКА листом за вих. № 1124 від 31 травня 2018 року члену Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернобай Н.Б. було доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі голови Фермерського господарства «_____» ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 24 листопада 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Відповідно до пункту 3.2. Регламенту ВКДКА про місце, день, час та перелік питань порядку денного засідання ВКДКА, члени ВКДКА та інші особи, які мають право брати участь у засіданнях, повідомляються із зазначенням місця, дня та часу проведення засідання, не пізніше як за десять днів до дня його проведення шляхом повідомлення, відправленого засобами поштового зв’язку або кур’єром, або електронною поштою та розміщення інформації на офіційному сайті ВКДКА.

15 червня 2018 року листом ВКДКА за вих. № 1194 голову ФГ «_____» ОСОБА_ та адвоката ОСОБА_ було повідомлено про включення скарги до порядку денного засідання ВКДКА від 26.06.2018 та запрошено на її розгляд.

У свою чергу, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури на виконання вимог пункту 3.2. Регламенту ВКДКА за десять днів до засідання, призначеного на 26 червня 2018 року, оприлюднила зазначену інформацію на офіційному сайті ВКДКА.

Згідно з п. 3.48 Регламенту ВКДКА дослідження матеріалів починається з доповіді члена ВКДКА. Доповідач викладає підстави прийняття матеріалів до розгляду, досліджені обставини, підготовлений проект висновку і відповідає на запитання.

Відповідно до пункту 3.15. Регламенту ВКДКА відсутність учасника засідання не перешкоджає розгляду питання, включеного до порядку денного ВКДКА, за виключенням висновку комісії щодо необхідної особистої участі учасників та/або отримання додаткових пояснень в інший спосіб.

На засіданні Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 26 червня 2018 року членом ВКДКА Чернобай Н.Б. було запропоновано проект рішення, згідно з яким скаргу голови ФГ «_____» ОСОБА_, – задовольнити частково. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 24 листопада 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – скасувати. Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області на новий розгляд на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

За запропонований проект рішення проголосувало: «за» – 7, «проти» – 6, «утрималися» – 7 членів комісії.

У свою чергу, за членом ВКДКА Місяцем А.П., запропоновано проект рішення за яким скаргу Фермерського господарства «_____», – залишити без задоволення.

Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 24 листопада 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.

За запропонований проект рішення проголосувало: «за» – 12, «проти» – 2, «утрималися» – 7 членів комісії.

Відповідно до частини 6 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.

Згідно з частиною 10 статті 52 цього ж Закону, установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.

Відповідно до підпункту 1 пункту 7 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури при виконанні Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури функцій колегіального органу системи адвокатського самоврядування, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, остання при організації засідань і вирішенні питань, визначених статтею 6 цього Положення, керується власним Регламентом.

Разом з тим, згідно з пунктом 3.45 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ВКДКА від загальної кількості її членів. У разі відсутності за наслідками голосування встановленої законодавством більшості голосів, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у задоволенні скарги.

Одночасно, відповідно до Роз’яснення щодо порядку прийняття рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 19.11.2013 № 248, у разі, коли за задоволення скарги особи на рішення КДКА або за іншу внесену пропозицію не проголосувало шістнадцять (і більше) членів ВКДКА, вона вважається відхиленою, що також є рішенням ВКДКА, яке не потребує окремого голосування.

Оскільки, при розгляді скарги голови ФГ «_____» ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 24 листопада 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, на засіданні ВКДКА 26 червня 2018 року, за запропоновані рішення не проголосувало 16 (і більше) членів ВКДКА, скарга вважається відхиленою відповідно до п. 3.45 Регламенту ВКДКА, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у задоволенні скарги.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктом 3.45 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,–

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу голови Фермерського господарства «_____» ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 24 листопада 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           Л.В. Крупнова

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська