Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VI-009/2018

26 червня 2018 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучківського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області від 29 березня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ ,-

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення № 032/18 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області від 29 березня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

З рішенням скаржниця не згодна, вважає його безпідставним, необґрунтованим, незаконним, передчасним та таким, що суперечить вимогам статей 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі-Закон»), Правилам адвокатської етики (далі-Правила), просить його скасувати та постановити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Крім того, скаржниця вважає, що відповідно до вимог Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120 (далі – Положення), неподання скаржником доказів, що підтверджують факт вчинення адвокатом дисциплінарного проступку, не свідчать про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тарасову А.М., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали що надійшли з дисциплінарної палати КДКА Волинської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №___ від _____, видане на підставі рішення Ради адвокатів Волинської області. Адреса робочого місця адвоката є наступною: ____________________.

Тобто, дисциплінарне провадження здійснено належною КДКА регіону за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в ЄРАУ (ч.3 ст.33 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність ”).

Терміни оскарження рішення, визначені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не порушено.

Встановлено, що до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області надійшла скарга від 28 лютого 2018 року від ОСОБА_ з вимогою притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності. У скарзі зазначено, що 20 лютого 2018 року в приміщенні господарського суду Волинської області адвокат ОСОБА_ в грубій образливій формі здійснював залякування скаржника та висунув незаконну вимогу щодо припинення представництва інтересів ПрАТ «_____». Крім того, адвокат ОСОБА_ завдав незначний фізичний біль та приніс моральні страждання ОСОБА_. А 12 лютого 2018 року в приміщенні Рівненського апеляційного господарського суду заявляв, що його клієнт виграв справу завдяки своїм великим можливостям впливу, а ОСОБА_ не є спеціалістом і її представництву «прийшов кінець». Цьому свідками були декілька осіб.

В судовому засіданні 10 травня 2017 року в приміщенні господарського суду Волинської області в зухвало-неправомірній формі з боку адвоката ОСОБА_ було допущено висловлювання в бік її довірителів про наявність кримінальних проваджень у зв’язку із протиправними діями цих довірителів.

Аналогічні зухвалі дії адвоката ОСОБА_ мали місце в Рівненському апеляційному господарському суді стосовно ОСОБА_. Крім того, адвокат ОСОБА_ діяв неправомірно ще й тому, що не мав договору про надання правової допомоги особам, яких він представляв, є питання щодо оподаткування адвоката.

Скаржниця вважає, що дії адвоката ОСОБА_ містять ознаки дисциплінарних проступків та є грубим порушенням ст. 26 Закону, ч. 3 ст. 7, ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 11 Правил, Присяги адвоката України. Скаржниця під час проведення перевірки відомостей, викладених в скарзі, надала прізвища осіб, яких вважає за необхідне опитати, долучила копії процесуальних документів, диск з звукозаписом.

Адвокатом ОСОБА_ було надано пояснення на скаргу, в якому зазначено, що він представляє інтереси протилежної сторони по справі, де скаржник ОСОБА_ не маючи статусу адвоката, представляє інтереси інших осіб, що не відповідає вимогам ст.ст. 16, 56, 58 ГПК України, про що заявляв в судових засіданнях. Порушень у процесі здійснення адвокатської діяльності не допускав і не здійснював. Жодних висловлювань в грубих, образливих, невихованих, лайкових формах не допускав. Вважає, що скарга подана з метою завадити його участі в розгляді справ, до участі в яких його допущено судами. Скарга містить вимоги , які мають на меті втручання в його професійну діяльність, що є незаконним, а скаржниця зловживає правом на звернення до КДКА регіону. Саме скаржниця ОСОБА_ неодноразово погрожувала йому знищенням майна, ображала, дозволяла викладати неправдиві факти в присутності учасників процесу.

Дисциплінарна палата КДКА Волинської області мотивувала рішення № 032/18 від 29 березня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ тим, що відповідно до статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Зокрема, порушення Присяги адвоката, Правил адвокатської етики, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, порушення інших обов’язків адвоката, передбачених Законом.

Скаржницею викладено факти, які не доведено доказами.

Згідно зі ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарно комісії адвокатури, в тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав і використання зазначеного права, як засобу тиску на адвоката у зв’язку зі здійсненням ним адвокатської діяльності.

Згідно з п. 7 Положення адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку та не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката.

Відповідно до вимог частини 1 статті 20 Закону під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги. Згідно зі статтею 21 частини 1 пункту 1 Закону під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики. Стаття 7 Правил адвокатської етики зобов’язує адвоката використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, дотримуючись чинного законодавства.

Підставами для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є вчинення ним дисциплінарного проступку, в тому числі – порушення присяги адвоката України, Правил адвокатської етики та невиконання або неналежне виконання адвокатом своїх професійних обов’язків.

Скаржницею не надано, а перевіркою не встановлено доказів порушення адвокатом ОСОБА_ Закону та Правил адвокатської етики. Відповідно до вимог ч.2 ст.38 Закону член дисциплінарної палати має право, але не зобов’язаний опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння. Вимоги статті 70 Правил визначають загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності, в тому числі те, що щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення № 032/18 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області від 29 березня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           Л.В. Крупнова

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська