Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІ-011/2019

25 червня 2019 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №3/1/ІІ/1-2019 від 22 березня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №3/1/ІІ/1-2019 від 22 березня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

У скарзі до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Особа_1 просить рішення скасувати, ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно адвоката Особа_2

Строк на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №3/1/ІІ/1-2019 від 22 березня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, передбачений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не порушено.

Згідно витягу із Єдиного реєстру адвокатів України, Особа_2 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за № ______ , видане Радою адвокатів Львівської області 25.02.2015 року. Робоче місце адвоката: Адреса_1.

Таким чином, розгляд скарги стосовно адвоката Особа_2, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», здійснено належною КДКА за робочим місцем адвоката, зазначеному в ЄРАУ.

Заслухавши доповідача, члена ВКДКА Котелевську К.В., розглянувши доводи скаргу, перевіривши надані матеріали з КДКА Львівської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Зі скарги Особа_1 до ВКДКА вбачається, що їй на підставі договору від 10 листопада 2017 року про надання правової допомоги правову допомогу надає адвокат Особа_3. Ця обставина підтверджується наданою Скаржницею ксерокопією договору №22 (уточненого) про надання правової допомоги від 10 листопада 2017 року. Скаржниця у скарзі вказує на те, що, на її думку, адвокатом Особа_2 скоєно грубе одноразове порушення Правил адвокатської етики, ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за що адвоката необхідно притягнути до суворої дисциплінарної відповідальності, а саме: потурання та особисте заохочення шляхом підтримання в судовому засіданні 20.11.2018 року Львівського апеляційного суду за апеляційною скаргою Особа_. на ухвалу суду від 05 червня 2018 року про відкриття провадження у справі за позовом від 04 червня 2018 року Особа_4 до Особа_3 та до неї, Особа_1, про захист гідності та честі – дій своєї довірительки Особа_4; розголошення без дозволу слідчого, прокурора відомостей, які стали відомі Особа_4 у кримінальному провадженні щодо неї; переслідування її представника адвоката Особа_3 за складання двох письмових заяв про залучення її потерпілою, тобто в порушенні цивільно-правового імунітету адвоката. Крім того, вона припускає, що саме адвокат Особа_2 є автором позовної заяви від 04 червня 2018 року Особа_4 до неї та до Особа_3 про захист гідності та честі. Інших доводів щодо прийнятого рішення скаржниця не наводить, проте зазначає, що рішення підлягає скасуванню в повному обсязі.

Надалі у скарзі викладені обставини щодо оскарження скаржницею дій суддів, постановлених ними рішень, дій слідчих, потім йде значний виклад діючого кримінального процесуального, цивільного процесуального законодавства, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що не має відношення до дій адвоката Особа_2, про які вона зазначає.

Матеріалами перевірки встановлено, що до КДКА Львівської області Особа_1 скаргу на поведінку адвоката Особа_2 подала 23.11.2018 року, яка розглянута 22.03.2019 року.

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», членом дисциплінарної палати КДКА Львівської області проведена перевірка обставин, викладених у скарзі та складена довідка щодо викладених обставин, яка досліджена на засіданні палати.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №3/1/ІІ/1-2019 від 22 березня 2019 року відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 за відсутністю ознак дисциплінарного проступку та підстав для порушення дисциплінарної справи.

Відповідно до виписки №5 з протоколу №2 від 22 лютого 2019 року на засідання дисциплінарної палати Особа_1 не зꞌявилася, у звꞌязку з чим розгляд її скарги було відкладено для надання можливості Скаржниці бути присутньою на засіданні дисциплінарної палати та представити свою позицію. Адвокат Особа_2 на засідання зꞌявився.

Відповідно до виписки №1 з протоколу №3/1 від 22березня 2019 року на засідання дисциплінарної розгляд Особа_1 також не зꞌявилася, її скарга була розглянута та було відмовлено в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2 за відсутністю ознак дисциплінарного проступку та підстав для порушення дисциплінарної справи. Адвокат Особа_2 на засіданні був присутній.

Як встановлено матеріалами перевірки, дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області в поведінці адвоката Особа_2 під час його участі у апеляційному провадженні не виявлено порушень норм цивільного процесуального законодавства України, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, тобто не виявлено ознак дисциплінарного проступку та підстав для порушення дисциплінарної справи.

Із матеріалів перевірки, пояснень адвоката Особа_2 встановлено, що 29.10.2018 року адвокат Особа_2 склав договір про надання правової допомоги з позивачем Особа_4 про надання правничої допомоги у Львівському апеляційному суді при розгляді апеляційної скарги та ним виписано ордер, який 30.10.2018 року подано до суду на підтвердження повноважень представника позивача, після чого він не надавав правову допомогу Особа_4 30.10.2018 року судове засідання у Львівському апеляційному суді щодо розгляду апеляційної скарги не відбулося через неявку апелянта. Станом на 04.02.2019 року, коли він надавав пояснення, справа розглянута не була. Він виконував свої професійні обовꞌязки згідно договору та у відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». На думку адвоката, скарга на його поведінку є безпідставною та подана з метою усунення його від участі у цивільній справі.

Викладені у скарзі до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обставини вже були перевірені дисциплінарною палатою. Порушень вимог статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» про проведенні перевірки не встановлено.

Матеріалами перевірки спростовуються доводи скарги в частині наявності грубого одноразового порушення адвокатом Правил адвокатської етики, ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», на що посилається Скаржниця. Наявності в діях адвоката ознак жодного з дисциплінарних проступків Скаржницею доведено не було.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Відповідно до ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, дисциплінарна справа стосовно адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120 (далі – Положення), порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Згідно ч. 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Згідно вимог ст. 6 Положення, ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Як вбачається із матеріалів перевірки, в скарзі Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №3/1/ІІ/1-2019 від 22 березня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 не містяться підстави для скасування постановленого рішення дисциплінарної палати.

З огляду на вищезазначене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не вбачає підстав для задоволення скарги та скасування оскаржуваного рішення.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №3/1/ІІ/1-2019 від 22 березня 2019 року є обгрунтованим, дисциплінарна палата дійшла правильного висновку про відсутність в діях адвоката Особа_2 ознак дисциплінарного проступку та підстав для порушення дисциплінарної справи.

Відповідно до частини 1 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісії адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №3/1/ІІ/1-2019 від 22 березня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська