Документи, Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ   № VI-013/2013

 

 

26 липня 2013 року                                                                                                         м. Київ

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Бірюкової А.М., Боброва П.М., Борсука П.Й., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Котелевської К.В., Левчук Т.В., Міняйла В.О., Мягкого А.В., Одновола В.К., Петренка В.М., Пшеничного О.Л., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Таргонія В.О., Яценка О.А., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 29.04.2013 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_2,-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

21.02.2013 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга громадянки ОСОБА_1 відносно адвоката ОСОБА_2

 

Відповідно до вимог частини третьої статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скарга була направлена за належністю Голові КДКА Кіровоградської області.

 

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 29.04.2013 року відмовлено в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_2

 

29.05.2013 року на дане рішення до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга від громадянки ОСОБА_1 від 28.05.2013 року та  доповнення до скарги від 26.06.2013 року. В скарзі йдеться про те, що без її згоди адвокат ОСОБА_2 був призначений захисником по кримінальній справі, і свої обов’язки захисника виконував неналежно. Скаржниця просить скасувати рішення дисциплінарної палати  кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 29.04.2013 року, порушити дисциплінарну справу і притягнути адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності.

 

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_3, пояснення ОСОБА_1, перевіривши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню з наступних підстав.

 

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим законом.

 

Відповідно до ст.34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

 

Дисциплінарним проступком адвоката є:

1) порушення вимог несумісності;

2) порушення присяги адвоката України;

3) порушення правил адвокатської етики;

4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;

5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;

6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;

7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

 

В своєму письмовому поясненні під час  проведення перевірки дисциплінарною палатою КДКА Кіровоградської області, адвокат ОСОБА_2 вказав, що з 09.08.2004 року він займається адвокатською діяльністю  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №129). 01.01.2013 року ним, як адвокатом, та Кіровоградським обласним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги укладено договір про безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі. 12.02.2013 року за дорученням для здійснення захисту за призначенням №209, виданим Кіровоградським обласним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, на підставі постанови Долинського районного суду  Кіровоградської області від 11.02.2013 року, його було призначено захисником ОСОБА_1, обвинуваченої за ч.1ст.125 КК України  та зобов´язано прибути для надання безоплатної вторинної правової допомоги на 11.00 годину 13.02.2013 року до Долинського районного суду Кіровоградської області. Зранку 13.02.2013 року він звернувся з відповідною письмовою заявою до суду і ознайомився з матеріалами кримінальної справи та у подальшому брав участь у судових слуханнях справи. 13.02.2013 року головуючим по справі було відкрите судове засідання,  під час якого потерпілою стороною було заявлене клопотання про призначення ОСОБА_1 амбулаторної судо-психіатричної експертизи. Про призначення даної експертизи підсудна  заперечувала, він також заперечував,  зазначивши, що для цього відсутні правові підстави, проте суд задовольнив вказане клопотання. Після винесення вказаної постанови справа не розглядалась.

 

Крім пояснення адвоката ОСОБА_2 в матеріалах перевірки по скарзі ОСОБА_1, в підтвердження прийнятого рішення,  наявні такі документи:

 

– Постанова Долинського районного суду Кіровоградської області від 11.02.2013 року про доручення призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням;

– Постанова Долинського районного суду Кіровоградської області від 13.02.2013 року про призначення амбулаторної  судо-психіатричної  експертизи;

– Доручення №209 від 12.02.2013 року ОСОБА_2 для здійснення захисту за призначенням;

– Заява ОСОБА_2 до суду від 13.02.2013 року про надання матеріалів кримінальної справи для ознайомлення;

  Завірені витяги з протоколів судового засідання від 11.02.2013 року та 13.02.2013 року.

 

Згідно з наданими витягами,  в судовому засіданні 11.02.2013 року підсудна ОСОБА_1 заявила клопотання про залучення адвоката і на запитання  головуючого взяла на себе зобовязання  сама  забезпечити  участь адвоката. В судове засідання від 13.02.2013 року підсудна з´явилась без захисника і відмовилась від захисника за призначенням ОСОБА_2, бажаючи щоб їй призначили захисником ОСОБА_4 Інших клопотань ОСОБА_1 не заявляла. Головуючий довів до  відому  учасників процесу, що оскільки ОСОБА_1 не забезпечила явку захисника в судове засідання, то в судовому засіданні захист її інтересів буде здійснювати захисник ОСОБА_2 Згідно з даним протоколом судового засідання, адвокат ОСОБА_2 заперечував проти призначення ОСОБА_1 амбулаторної судово-психіатричної експертизи. Кримінальна справа відносно ОСОБА_1 до цього часу, виходячи з матеріалів перевірки,  не розглянута і адвокат ОСОБА_2 в ній більше участі не приймав.

 

Відповідно до ч.2 ст. 48 КПК  України,  захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням у випадках та в порядку, визначених статтями 49 та 53 цього Кодексу.

 

Відповідно до ст. 49 КПК України,

1. Слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні у випадках, якщо:

2) підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не може його залучити самостійно;

3) слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини кримінального провадження вимагають участі захисника, а підозрюваний, обвинувачений не залучив його.

 

Захисник може бути залучений слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом в інших випадках, передбачених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

 

2. У випадках, передбачених частиною першою статті, слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя та суд постановляє ухвалу, якою доручає відповідному органу (установі), уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням та забезпечити його прибуття у зазначені у постанові (ухвалі) час і місце для участі у кримінальному провадженні.

 

3. Постанова (ухвала) про доручення призначити адвоката негайно направляється відповідному органу (установі), уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, і є обов’язковою для негайного виконання. Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання постанови (ухвали) про доручення призначити адвоката тягнуть відповідальність, встановлену законом.

 

Отже, зважаючи на відсутність в матеріалах перевірки по скарзі ОСОБА_1 фактів порушення адвокатом ОСОБА_2 під час виконання своїх професійних обов´язків вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, норм КПК України, скаргу ОСОБА_1 слід залишити без задоволення, а рішення дисциплінарної палати КДКА Кіровоградської області від 29.04. 2013 року без змін.

 

Враховуючи викладене, керуючись п.1 ч.5 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.6.2.(1) Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.3.6.5.(1) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,  Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,-

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Скаргу ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 29.04.2013 року  про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_2 – залишити без задоволення, а рішення  дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 29.04.2013 року – без змін.

 

2. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника та зацікавлених осіб.

 

3. Матеріали дисциплінарної справи повернути до  КДКА  Кіровоградської області.

 

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                                В.М. Загарія

 

 

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                            І.Б. Піх