Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VI-014/2018

27 червня 2018 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучківського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу громадян ОСОБА_, ОСОБА_ та ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в Херсонській області від 22 грудня 2017 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга громадян ОСОБА_, ОСОБА_ та ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонській області від 22 грудня 2017 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Скаргу тричі було повернуто її авторам на підставі статей 37 та 15 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30.08.2014 року (далі – Положення). Після усунення недоліків скаржники просять поновити строк для подачі та розгляду скарги.

Скаржники вважають, що дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в Херсонській області не перевірила системно обставин скарги про неналежне виконання своїх професійних обов’язків адвокатом ОСОБА_.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ульчака Б.І., розглянувши доводи скарги та додатки, перевіривши матеріали, що надійшли з дисциплінарної палати КДКА Херсонської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Приймаючи до уваги той факт, що Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листами направляла скаржникам скаргу із доданими матеріалами з метою усунення недоліків відповідно до вимог Положення, то пропущений ними строк із зверненням зі скаргою на рішення є таким, що відбувся за поважних причин, а тому скаргу ОСОБА_, ОСОБА_ та ОСОБА_ прийнято до розгляду.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №___ від _____, видане на підставі рішення Ради адвокатів Херсонської області. Адреса робочого місця адвоката є наступною: ____________________.

Тобто, дисциплінарне провадження здійснено належною КДКА регіону за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в ЄРАУ (ч.3 ст.33 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність ”).

Терміни оскарження рішення, визначені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не порушено.

Встановлено, що до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області надійшла скарга від 02 жовтня 2017 року за вх. № 92 від громадян ОСОБА_, ОСОБА_ та ОСОБА_, у якій міститься вимога про позбавлення адвоката ОСОБА_ права на заняття адвокатською діяльністю.

У скарзі зазначається, що з кожним із скаржників окремо адвокат ОСОБА_ у період з листопада 2016 року по лютий 2017 року уклав договори про надання правової допомоги, отримав гонорар по кожній зі справ окремо, та не надав компетентної правової допомоги, не повернув кошти по гонорару. За такого стану справ скаржники відмовились від надання правової допомоги адвокатом ОСОБА_, однак, як зазначають останні, адвокат відмовився повертати одержані документи, та відмовився узгоджувати суму коштів, яка має бути повернена через надання некваліфікованої правової допомоги.

Адвокат ОСОБА_, надаючи пояснення стосовно відомостей, викладених у вищевказаній скарзі, зазначив усі дії, що були ним вчинені як адвокатом (додав відповідні докази цього) на виконання умов договорів про надання правової допомоги, жодних прохань про надання звітів про виконану роботу ним від клієнтів отримано не було, про намір розірвання договорів про надання правової допомоги йому стало відомо зі скарги. Зазначає, що скарга є безпідставною, необгрунтованою і такою що не підлягає задоволенню, оскільки ним як адвокатом були виконані всі необхідні обов’язки перед клієнтами.

Дисциплінарною палатою КДКА в Херсонській області 22 грудня 2017 року було прийнято рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката (ч. 3 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Дисциплінарним проступком адвоката є: порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

При прийнятті рішення дисциплінарна палата КДКА в Херсонської області керувалась доказами, які знаходяться в матеріалах справи, поясненнями, наданими адвокатом ОСОБА_, та вирішила відмовити в порушенні дисциплінарної справи.

Дане рішення мотивоване тим, що дії адвоката ОСОБА_ не містять ознак дисциплінарного проступку.

Відповідно до статей 38, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарну справу відносно адвоката може бути порушено за наявності підстав для порушення дисциплінарної справи. Підставою для порушення дисциплінарної справи є наявність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

В наявних матеріалах дисциплінарної справи відсутні будь-які докази котрі б вказували на ознаки дисциплінарного проступку в діях адвоката ОСОБА_. КДКА в Херсонській області в своєму рішенні від 22 грудня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ дала правильну оцінку зібраним доказам та об’єктивно встановила відсутність в діях адвоката підстав для порушення дисциплінарної справи.

Згідно з ч. 3 ст. 34 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.

Окрім цього, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури не мають повноважень на сприяння у поверненні грошових коштів, що були передані в якості гонорару адвокату, оскільки розгляд цього питання відноситься до компетенції суду.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу громадян ОСОБА_, ОСОБА_ та ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати КДКА Херсонської області від 22 грудня 2017 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали перевірки повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська