Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІ-016/2019

25 червня 2019 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 135 від 22.04.2019 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 135 від 22.04.2019 року про порушення відносно Особа_1 дисциплінарної справи.

В обгрунтування скарги Скаржник зазначає, що скарга Особа_2 на дії адвоката Особа_1, на підставі якої прийняте оскаржуване рішення про порушення дисциплінарної справи, датована 18.01.2018 року, однак датою її подання є 30.01.2019 року, з чого вбачається, на думку Скаржника, що з дня вчинення проступку минув річний строк для притягнення адвоката до відповідальності. Також зазначає, що скарга Особа_2 є необгрунтованою та безпідставною, оскільки обгрунтована нормою закону, який втратив чинність, а саме ст. 22 Закону України «Про адвокатуру», до скарги не додані договори про надання правової допомоги, на які посилається Особа_2 щодо наявності правовідносин між адвокатом та ТОВ «Інформація_1», у скарзі не наведено та не підтверджено доказами, що розповсюджена інформація становить комерційну таємницю. Вказує, адвокат Особа_1 не є автором доданого до скарги Особа_2 електронного листа, а відеозаписи зроблені під тиском на адвоката та стосуються інших правовідносин, ніж ті, про які йдеться в скарзі. У звʼязку з цим вважає, що дисциплінарна палата не звернула уваги на те, що подання Особа_2 такої скарги містить ознаки зловживання, передбаченого п. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Окрім наведенного, Скаржник вважає, що оскаржуване рішення не стосується Особа_1, оскільки в тексті рішення імʼя Особа_1 зазначене з апострофом всупереч його паспортним даним.

У звʼязку з цим Скаржник просить рішення дисциплінарної палати КДКА м. № 135 від 22.04.2019 року про порушення відносно Особа_1 дисциплінарної справи – скасувати та закрити дисциплінарну справу.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Притулу О.Б., перевіривши матеріали, що надійшли з КДКА м. Києва, розглянувши доводи скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, встановила наступне.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат Особа_1 здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № ____ від 02.11.2000 року, виданого Київською міською КДКА.

Адреса робочого місця адвоката: Адреса_1.

Таким чином, розгляд скарги відносно поведінки адвоката віднесено до компетенції КДКА м. Києва, згідно з ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Інформація про оскарження до суду рішення дисциплінарної палати про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності відсутня.

22.04.2019 р. дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва, на підставі поданої скарги Особа_2, прийняла рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.

Не погодившись із даним рішенням Особа_1 звернувся зі скаргою до ВКДКА в межах 30-денного строку, встановленого ч. 3 ст. 39, ч. 8 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Встановлено, що 30.01.2019 року до КДКА м. Києва надійшла скарга Особа_2 про дисциплінарний проступок адвоката Особа_1, яка обгрунтована наступним.

31.12.2013 року між Особа_2 та адвокатом Особа_1 був укладений договір про надання правової допомоги № ___, відповідно до умов якого адвокат взяв на себе зобовʼязання здійснювати правовий захист прав та законних інтересів Замовника та надавати юридичну допомогу в обсязі та на умовах, передбачених Договором.

06.04.2018 року між ТОВ «Інформація_1», засновником якого є Особа_2, та адвокатом Особа_1 укладений договір про надання правової допомоги № _____, відповідно до умов якого адвокат взяв на себе зобовʼязання в інтересах ТОВ «Інформація_1» (включаючи працівників Товариства та/або близьких родичів) надавати правову допомогу, здійснювати правовий захист прав та законних інтересів Замовника та надавати юридичну допомогу в обсязі та на умовах, передбачених Договором. Під час дії вказаних договорів про надання правової допомоги, починаючи з 15.05.2018 року в ТОВ «Інформація_1» здійснено обшук працівниками ГПУ, після проведення яких виявилось, що адвокат Особа_1 розповсюджував конфіденційну інформацію про скаржника та діяльність товариства, чим, вважає Особа_2, систематично порушував вимоги ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правила адвокатської етики. Про факти такого розголошення скаржнику Особа_2 стало відомо з пояснень самого Особа_1., який повідомив, що під час проведення обшуків він спілкувався з особою, яку називав «Консультант» та повідомляв останньому про контрагентів Товариства, розрахунки з контрагентами, партнерами Товариства, договори, які укладались Товариством, дії правового характеру, які вчинялись або планувались вчинятись Товариством.

На підтвердження зазначених обставин Особа_2 додав до скарги паперову копію електронного листа адвоката Особа_1, адресованого Особа_2 та відеозаписи розмови з Особа_1, з яких вбачається, що адвокат Особа_1 не заперечує про факт розповсюдження інформації.

Адвокату Особа_1 листом від 21.03.2019 року, підписаним членом дисциплінарної палати КДКА м. Києва Особа_3, запропоновано надати пояснення щодо скарги в строк до 27.03.2019 року. Разом із тим, таких пояснень Особа_1 у визначений строк не надав, відтак рішення приймалось на підставі наявних доказів, відповідно до п. 26 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 р. № 120, із наступними змінами та доповненнями (далі – Положення).

Такі пояснення Особа_1 надав після прийняття оскаржуваного рішення, у яких категорично заперечує розповсюдження конфіденційної інформації, а саме вказує, що він не є автором доданого до скарги Особа_2 електронного листа, а та розмова та інформація, яка зафіксована у відеозаписі за його участі, здійснена під тиском на нього та не належить до адвокатської таємниці.

Разом із тим, у матеріалах дисциплінарного провадження наявні копії договорів про надання правової допомоги інші, ніж ті, на які у скарзі посилається Особа_2, а саме:

– договір про надання правової допомоги № ____ від 04.07.2017 року, укладений між Особа_2 та адвокатом Особа_1, відповідно до умов якого адвокат взяв на себе зобовʼязання здійснювати правовий захист прав та законних інтересів Замовника та надавати юридичну допомогу в обсязі та на умовах, передбачених Договором.

– договір про надання правової допомоги № _____ від 10.05.2017 року, укладений між ТОВ «Інформація_1», засновником якого є Особа_2., та адвокатом Особа_1, відповідно до умов якого адвокат взяв на себе зобовʼязання в інтересах ТОВ «Інформація_1» (включаючи працівників Товариства та/або близьких родичів) надавати правову допомогу здійснювати правовий захист прав та законних інтересів Замовника та надавати юридичну допомогу в обсязі та на умовах, передбачених Договором.

Копії вказаних договорів долучені Бланком О.І. 24.04.2019 року.

Згідно з ч. 1 ст. 26, ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі.

Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 32 Положення, дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Дисциплінарним проступком відповідно до п. 3, п. 4 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є, зокрема, порушення правил адвокатської етики, розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома, зокрема адвокату про клієнта, а також питання, з яких клієнт звертався до адвоката, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.

З огляду на вказане заслуговують на увагу доводи Молоткова В.О. про те, що до скарги не додані договори про надання правової допомоги, на які посилається Бланк О.А. у своїй скарзі, а КДКА регіону прийняла оскаржуване рішення без наявності договорів, відповідно до яких адвокат здійснював діяльність та на підставі яких відповідна інформація набула статусу адвокатської таємниці.

Окрім того, у скарзі до ВКДКА адвокат Особа_1 зазначає, що оскаржуване рішення не стосується Особа_1, оскільки в тексті рішення імʼя Особа_1 зазначене з апострофом всупереч його паспортним даним (додає копію паспорта у формі ID картки номер ________).

Отже, у звꞌязку з необхідністю встановлення особи адвоката, встановлення дійсних правовідносин між адвокатом та ТОВ «Інформація_1», Особа_2, часу їх виникнення, строку дії договорів, а відтак отримання відповідною інформацією статусу адвокатської таємниці, оскаржуване рішення підлягає скасуванню, а матеріали справи направленню до КДКА м. Києва для нового розгляду на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, в ході якого КДКА м. Києва необхідно:

  • конкретизувати на підставі яких договорів виникли правовідносин між адвокатом та ТОВ «Інформація_1», Особа_2.;
  • виконати вимоги ст. 44 Положення – повідомити про проведення засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше як за п’ять днів до дня його проведення, з метою забезпечення права учасників на участь у засіданні, надання пояснень, подання доказів на підтвердження своїх доводів тощо та з урахуванням оцінки наданих пояснень та доказів прийняти рішення;
  • встановити особу адвоката згідно з передбаченими законом документами, в тому числі з метою усунення неточності щодо імені;
  • вчинити інші необхідні дії, з метою прийняття законного та обгрунтованого рішення.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 135 від 22.04.2019 року про порушення відносно Особа_1 дисциплінарної справи, – скасувати.
  3. Матеріали справи направити на новий розгляд до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська