Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІ-018/2019

 25 червня 2019 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 334/1 від 18.02.2019 року про відмову у задоволенні заяви про відвід голові КДКА Черкаської області Особа_2, голові кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області Особа_3., членам кваліфікаційної палати Особа_4 та Особа_5, та скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 366 від 27.03.2019 року про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 334/1 від 18.02.2019 року про відмову у задоволенні заяви про відвід голові КДКА Черкаської області Особа_2., голові кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області Особа_3., членам кваліфікаційної палати Особа_4 та Особа_5.

Окрім того до ВКДКА надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 366 від 27.03.2019 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Оскільки дві справи взаємопов’язані між собою, випливають з одних правовідносин, ВКДКА вирішило об’єднати їх розгляд в одне провадження.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Волчо В.В., розглянувши доводи скарг, перевіривши матеріали, що надійшли з кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

У своїй скарзі до ВКДКА на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 334/1 від 18.02.2018 року про відмову у задоволенні заяви Особа_1 про відвід голові КДКА Черкаської області Особа_2, голові кваліфікаційної палати Особа_3., та членам кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області Особа_4., Особа_5., Скаржник просив поновити строк на оскарження рішення Кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області, оскільки оскаржуване рішення прийнято 18.02.2019 року, а згідно з поштовим повідомленням – рішення він отримав 05.04.2019 року разом із супровідним листом (вих. № ________ від 03.04.2019 року) поштовим відправленням (лист № ________) від КДКА Черкаської області.

Розглянувши доводи скарги, ВКДКА вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

У скарзі на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 334/1 від 18.02.2018 року Скаржник просить скасувати рішення № 334/1 від 18.02.2019 року про розгляд заяви про відводи голові КДКА Черкаської області Особа_2 голові кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області Особа_3., членам кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області Особа_4., Особа_5 та відмову в їх задоволенні.

Скаржник зазначає, що у зв’язку із скасуванням неправомірного рішення № 240 кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту рішенням ВКДКА № XII-004/2018 від 20.12.2018 року, кваліфікаційною палатою КДКА Черкаської області йому було призначено дату повторного кваліфікаційного іспиту на 18.02.2019 року.

В той же час станом на 18.02.2019 року у ВКДКА на розгляді перебувала скарга Скаржника від 14.12.2018 року на рішення № 60 кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі йому свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту від 17.01.2018 року.

Складання повторного іспиту Особа_1 було призначено на 18.02.2019 року.

До початку складання іспиту 18.02.2019 року Особа_1 письмово заявив відвід голові КДКА Черкаської області Особа_2, голові кваліфікаційної палати Особа_3, та членам кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області Особа_4., Особа_5 з тих підстав, що станом на дату призначення кваліфікаційного іспиту 18.02.2019 року у ВКДКА перебуває його скарга па рішення кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області № 60 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту від 17.01.2019 року, що на думку Скаржника може вплинути на об’єктивність результатів іспиту.

18.02.2018 року рішенням № 334/1 кваліфікаційна палата КДКА Черкаської області відмовила Особа_1 у задоволенні заяви про відвід голові КДКА Черкаської області Особа_2., голові кваліфікаційної палати Особа_3., та членам кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області Особа_4., Особа_5.

Кваліфікаційна палата дійшла висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення заяви Особа_1 про відвід. Особа_1 було відмовлено у задоволенні заяви, оскільки він не навів доказів упередженого ставлення до нього з боку будь-кого з членів кваліфікаційної палати, чи голови КДКА Черкаської області. Посилання лише на факт перебування на розгляді у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури його скарги на рішення № 60 кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту від 17.01.2018 року не може бути підставою вважати доведеним упередженість чи зацікавленість членів кваліфікаційної палати чи голови КДКА у будь-яких результатах оцінювання кваліфікаційного іспиту.

В заяві про відводи від 18.02.2019 року Скаржник клопотав про надсилання копії повного тексту рішення на адресу Адреса_1, однак кваліфікаційна палата КДКА Черкаської області, на думку Скаржника, з причин упередженості проігнорували його клопотання, що є порушенням права на оскарження рішення КДКА, передбаченого ч. 8 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Повний текст рішення, як зазначає Скаржник, він отримав лише 05 квітня 2019 року разом із супровідним листом (вих. № ____ від 03.04.2019 р.) поштовим відправленням (лист № 18001 9880795 8) від КДКА Черкаської області, що підтверджується роздруківкою з офіційного сайту ПАТ «Інформація_1» після того як він повторно звернувся до КДКА Черкаської області із заявою від 27.03.2019 року про надання копії рішення КДКА Черкаської області про результати розгляду заяви про відводи від 18.02.2019 року.

Оскаржуючи рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 334/1 від 18.02.2019 року, Скаржник вважає, що оскаржуване рішення є незаконним і таким, що підлягає скасуванню. Вказує, що підставами для скасування оскаржуваного рішення є обставини, викладенні ним в заяві від 18.02.2019 року про відвід голові КДКА Черкаської області Особа_2, голові кваліфікаційної палати Особа_3, та членам кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області Особа_4, Особа_5.

Обставини, викладені в його заяві від 18.02.2019 року про відвід та обставини, які викладено ним в скарзі на рішення кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області № 334/1 від 18.02.2018 року про відмову у задоволенні його заяви про відвід, як підстави для скасування оскаржуваного рішення – є однаковими і ніяких змін, доповнень чи нових аспектів не містять.

З матеріалів особистої справи вбачається, що Особа_1 був допущений до складання кваліфікаційного іспиту 24 липня 2018 року.

17 вересня 2018 року Особа_1 складав письмову частину кваліфікаційного іспиту, за результатом чого він не набрав достатньої кількості балів і 19 вересня 2018 року кваліфікаційною палатою КДКА Черкаської області постановлено рішення № 240 про відмову у допуску Особа_1 до усної частини іспиту та у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Вказане рішення скасовано рішенням ВКДКА України від 20 грудня 2018 року. Цим же рішенням ВКДКА України зобов’язано КДКА Черкаської області провести повторний кваліфікаційний іспит для Особа_1 у найближчий час проведення таких іспитів.

18 лютого 2019 року призначено, складання Особа_1 письмової частини кваліфікаційного іспиту.

Особа_1 18.02.2019 року вчасно з’явився до КДКА Черкаської області.

До початку кваліфікаційного іспиту, після роз’яснення права на відвід, о 9 годині 5 хвилин Особа_1 звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної палати Черкаської області із заявою про відвід голові кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області Особа_3 членам палати: Особа_4, Особа_5., а також голові КДКА області Особа_2.

Особа_1 було повідомлено, що кваліфікаційна палата КДКА Черкаської області, призначивши дату складання письмової частини кваліфікаційного іспиту на 18 лютого 2019 року виконує рішення ВКДКА від 20 грудня 2018 року, яким скасоване рішення кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області № 240 від 19.09.2018 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту, відмову Особа_2 у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту та зобов’язано КДКА Черкаської області провести повторний іспит.

Особа_1 запропоновано, з огляду на мотивування його заяви про відвід, перенести складання ним кваліфікаційного іспиту на іншу дату, після розгляду ВКДКА його скарги. Особа_1 дану пропозицію відхилив.

Згідно з ч. 8 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду .

Як вказано в п. 3 Розділу 4 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 р. № 270, із наступними змінами (далі – Порядок), особа, яка допущена до складення кваліфікаційного іспиту, до початку проведення кваліфікаційного іспиту має право заявити відвід члену палати або голові КДКА, у випадку якщо останній приймає участь у засіданні палати, якщо вважає, що член палати або голова КДКА зацікавлений в результатах іспиту, чи має сумнів у його об’єктивності з інших причин. Рішення палати щодо відводу члена палати або голови КДКА, якщо він приймає участь у засіданні палати, приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості осіб, які беруть участь у засіданні палати. Член палати або голова КДКА, якому заявлено відвід, участь у голосуванні з цього питання не приймає.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що Скаржником не надано доказів стосовно того, що будь-хто із членів палати чи голова КДКА були зацікавлені в результатах іспиту. У заяві про відвід Особа_1 взагалі не зазначає, що має сумніви щодо об’єктивності оцінювання членами палати та головою КДКА його відповідей при складанні іспиту.

Крім того Скаржник не зазначив яким саме чином перебування його скарги на рішення № 60 кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту від 17.01.2019 року на розгляді в ВКДКА, може вплинути на об’єктивність результатів іспиту.

Матеріали кваліфікаційної справи містять чотири протокольні рішення щодо відводів, а саме:

  • Рішення про відмову у задоволенні заяви про відвід голови КДКА Черкаської області Особа_2;
  • Рішення про відмову у задоволенні заяви про відвід голові кваліфікаційної палати Особа_3.;
  • Рішення про відмову у задоволенні заяви про відвід члена кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області Особа_4.;
  • Рішення про відмову у задоволенні заяви про відвід члена кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області Особа_5.,

Зазначені вище протокольні рішення прийняті КДКА регіону з дотриманням процедури та вимог Регламенту КДКА регіону. Членами кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області було дотримано процедуру розгляду заяви про відвід.

Разом з тим, ухвалюючи рішення КДКА Черкаської області № 334/1 від 18.02.2018 року про відмову у задоволенні заяви про відвід, кваліфікаційна палата КДКА Черкаської області додатково прийняла ще й окреме узагальнююче рішення про відмову у задоволенні відводів щодо усіх заявлених в заяві осіб, що не відповідає вимогам діючого законодавства.

З огляду на це, ВКДКА вважає, що рішення КДКА Черкаської області № 334/1 від 18.02.2018 року про відмову у задоволенні заяви про відвід голові КДКА Черкаської області Особа_2, голові кваліфікаційної палати Особа_3., та членам кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області Особа_4., Особа_5., підлягає скасуванню, оскільки ні Регламентом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, ні Порядком, ні іншими нормативними актами не передбачено прийняття узагальнюючого рішення про відвід після прийняття протокольних рішень про відвід по кожній особі окремо.

У своєї скарзі до ВКДКА на рішення кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області № 366 від 27.03.2019 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, Скаржник зазначає, що до матеріалів особової справи не приєднано аркуші, використані кандидатом при підготовці до усного іспиту, зі змісту яких вбачається що Скаржник надав вичерпні відповіді на поставлені запитання, що є необхідним для повного, об’єктивного та всебічного з’ясування рівня знань, тобто оцінювання рівня знань було проведено не у відповідності до методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту.

Скаржник вказує, що в оскаржуваному рішенні № 366 від 27.03.2019 року зазначено, що на питання білету № 6 були відсутні відповіді чи надані неповні відповіді на деякі питання, що повністю або частково не відповідає дійсності. Вважає, що відповіді на запитання білету № 6 з урахуванням їх кількості надавалися змістовно, стисло та по суті, неодноразово члени кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області переривали його не дослухавши відповідь до кінця та одразу задавали додаткові питання.

Відповідно до п. 14.4 Розділу 4 Порядку, для підготовки до складення усного іспиту особам, які складають іспит та бажають готуватись письмово, надаються чисті аркуші з відміткою кваліфікаційної палати (КДКА) про їх призначення для підготовки для складення усного іспиту.

Скаржник вважає, що з урахуванням положень Порядку, єдиним можливим підтвердженням змісту відповідей на питання білету при складанні усної частини кваліфікаційного іспиту є аркуші для письмової підготовки з відміткою кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області, у звꞌязку з чим просить прийняти їх до уваги.

Скаржник просить рішення кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області № 366 від 27.03.2019 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту – скасувати та вирішити питання про складення кваліфікаційного іспиту в КДКА іншого регіону.

Строк на оскарження рішення № 366 від 27.03.2019 року, передбачений ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не порушено.

З матеріалів кваліфікаційної справи вбачається, що Скаржника допущено до складання кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про складення іспиту.

Письмовий іспит був призначений та виконаний Особа_1 18 лютого 2019 року. Скаржником виконувались завдання обраного ним білету № 20.

За результатами оцінювання письмових робіт Особа_1 набрав 86 балів, відповідно він вважається таким, що склав письмовий іспит і допущений до складання усного іспиту.

Усний іспит був призначений та виконаний Скаржником 26 березня 2019 року Особа_1 виконувались завдання обраного ним білету № 6.

Згідно п. 14.9 Розділу 4 Порядку, оцінка (середній бал) за усний іспит, вирахувана відповідно до пункту 14.8. цього Розділу, не може перевищувати 60 та бути меншою за 45 балів. Особа вважається такою, яка успішно склала усний іспит, якщо за результатами оцінювання вона отримала не менше 45 балів.

Відповідно п. 14.11 Розділу 4 Порядку, особа, яка за результатами оцінювання письмового та усного іспитів отримала у сумі 125 балів і більше, з урахуванням положень п.п. 13.9 і 14.9. цього розділу, вважається такою, що успішно склала кваліфікаційний іспит.

За результатами, усного кваліфікаційного іспиту Особа_1 набрав 43 бали.

Як вбачається з Протоколу засідання кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області зі складання Особа_1 кваліфікаційного іспиту, останній виявив недостатній рівень знань з питань основ і принципів адвокатської діяльності, в галузях конституційного цивільного права цивільного та кримінального процесу, законодавства про працю, житлового сімейного законодавства. Незадовільний рівень знань Особа_1 показав також і у галузі бюджетного законодавства.

Оскаржуваним рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 366 від 27.03.2019 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту Особа_1 відмовлено у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури встановлено, що доводи Скаржника щодо неналежного оцінювання його відповідей та порушення Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, Порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, не знайшли належного підтвердження.

Так, відповідно до п.14.4 Розділу 4 Порядку, для підготовки до складення усного іспиту особам, які складають іспит та бажають готуватись письмово, надаються чисті аркуші з відміткою кваліфікаційної палати (КДКА) про їх призначення для підготовки для складення усного іспиту.

Проте, Порядок не містить положень щодо приєднання вказаних письмових аркушів до матеріалів справи та щодо будь-якого іншого використання вказаних аркушів.

Таким чином, вказані письмові аркуші здійснюють лише допоміжну функцію щодо підготовки до усного іспиту та не можуть вважатися підставою для оцінювання відповідей особи, що складає іспит.

Крім того, з копій письмових аркушів, наданих Скаржником, з урахуванням того, що вони не були приєднані до матеріалів справи, не можливо ідентифікувати час надання відповідей на запитання. Отже, надані Скаржником письмові аркуші не можуть вважатися належними доказами для оцінки відповідей Скаржника на іспиті. Оскільки жодних інших доказів Скаржник не надав, відсутні підстави вважати оскаржуване рішення неправомірним або необґрунтованим.

Враховуючи зазначене, висновок кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області про те, що Особа_1 вважається таким, що не склав кваліфікаційний іспит є правомірним, а оскаржуване рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 366 від 27.03.2019 року – обґрунтованим.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 9 та ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 334/1 від 18.02.2019 року про відмову Особа_1 у задоволенні заяви про відвід голові кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області Особа_2, голові кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області Особа_3, членам кваліфікаційної палати Особа_4 та Особа_5, – задовольнити.
  2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 334/1 від 18.02.2019 року про відмову Особа_1 у задоволенні заяви про відвід голові КДКА Черкаської області Особа_2, голові КП КДКА Черкаської області Особа_3, членам КП Особа_4 та Особа_5, – скасувати.
  3. Скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 366 від 27.03.2019 року про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, – залишити без задоволення.
  4. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 366 від 27.03.2019 року про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська