Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ VII-001/2018

13 липня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василеської О.А., Чундак М.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 11.04.2018 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 11.04.2018 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту. Скаржник просить скасувати рішення КДКА Київської області від 11.04.2018 в цілому та зобов’язати КДКА Київської області провести повторний кваліфікаційний іспит скаржника у найближчий час проведення такого іспиту.

Зазначає, що КДКА Київської області дала неправильну та необ’єктивну оцінку його письмовій роботі, порушила умови підготовки, допуску та складення кваліфікаційного іспиту, для виконання трьох письмових завдань із різних галузей права не надала фабули справ з зазначенням видів процесуальних документів, а лише перелік процесуальних документів.

Терміни оскарження рішення, передбачені ст.9 ч.5 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, не порушено.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Василевську О.А., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, які надійшли з КДКА Київської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

З матеріалів кваліфікаційної справи вбачається, що 05.04.2017 ОСОБА_ звернувся до КДКА Київської області із заявою про допуск до складення кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Відповідно до п.1 Розділу 5 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 №270 (з наступними змінами) (далі – Порядок), рішення про допуск до складення іспиту приймається складом кваліфікаційної палати КДКА відкритим голосуванням простою більшістю голосів та підписується Головою КДКА, головою кваліфікаційної палати та секретарем КДКА. Пунктом 7 Порядку визначено, що протоколи кваліфікаційної палати зберігаються кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури у самостійному провадженні з діловодства комісії, а оригінал рішення КДКА про видачу/відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, ксерокопія свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, письмова робота та відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особи – у особовій справі Заявника.

Хоча в особовій справі Скаржника відсутнє рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про допуск ОСОБА_ до складення іспиту, проте і п. 7 вказаного вище Порядку не передбачено обов’язку його зберігання в особовій справі.

Проведення письмового іспиту скаржника відбулося 10 квітня 2018 року. При складенні письмового іспиту ОСОБА_ надав письмові відповіді на білет № 4. По першому завданню було складено позовну заяву про визнання договору дарування ½ частини житлового будинку недійсним; по другому – заяву про перегляд рішення окружного адміністративного суду за нововиявленими обставинами, по третьому – складено скаргу на постанову про закриття кримінального провадження, по четвертому – висновок щодо тактики захисту обвинувачених.

Відповідно до п. 13.3 Порядку особа, яка складає кваліфікаційний іспит, має підготувати вказані в обраному нею екзаменаційному білеті три завдання із різних галузей права та письмовий висновок щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі справи. Пункт 13.4 передбачено, що завдання з галузей права мають бути виконані в формі процесуальних документів; пунктом 13.5 закріплено, що для виконання трьох завдань із різних галузей права особі, яка складає письмовий іспит, надаються підготовлені кваліфікаційною палатою КДКА фабули справ з зазначенням видів процесуальних документів, які мають бути складені цією особою, або матеріали (судові рішення, інші документи), необхідні для виконання завдань. Фабули і комплекти матеріалів затверджуються рішенням КДКА. Процесуальні документи, складені особою, мають відповідати вимогам процесуального права та містити правове обґрунтування. Пункт 13.6 Порядку передбачає, що четверте завдання – письмовий висновок щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі наданої справи повинен містити правовий аналіз проблемних правовідносин та пропозиції щодо способів і форм захисту прав особи (гіпотетичного клієнта) із зазначенням органів (інших суб’єктів) до яких слід звертатись, назв, видів і основного змісту процесуальних документів, які слід подавати, а також очікуваного позитивного результату.

Згідно з п. 13.9 Порядку оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, і головою КДКА, якщо останній приймає участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів. Середній бал за результатами складення письмового іспиту, вирахуваний як середньоарифметичне число від сумарної кількості виставлених балів, та не може перевищувати 120 і бути меншим за 80 балів.

Як встановлено під час перевірки доводів скарги ОСОБА_ всупереч положенням п. 13.5 Порядку скаржнику для виконання перших трьох завдань письмового іспиту не були надані фабули справ із зазначенням видів процесуальних документів, які мали бути складені скаржником, або матеріали (судові рішення, інші документи), необхідні для виконання завдань.

Згідно з відомістю з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту КДКА Київської області від 10.04.2018 перевірку виконаних ОСОБА_ чотирьох письмових завдань здійснювали двоє члени цієї палати – Доманський А.О., Мартишенко Т.О., а також голова КДКА Поліщук В.А., які оцінили всю роботу загалом в 80 балів.

Пункт 13.12 вказаного вище Порядку встановлює, що особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Згідно з Витягом з протоколу №112 засідання кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про складення кваліфікаційного іспиту від 11.04.2018 ОСОБА_ було допущено до складення усного іспиту, який було призначено на цей же день.

В оскаржуваному рішенні про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту від 11.04.2018 зазначено, що під час складення усного іспиту ОСОБА_ було обрано білет №19, останній у присутності членів кваліфікаційної палати КДКА регіону надав відповіді на всі 15 питань, зазначені в обраному білеті. Проте під час відповідей ОСОБА_ продемонстрував недостатню теоретичну підготовку та знання національного законодавства України, зокрема, відповіді на поставлені питання, в тому числі додаткові, були неправильними, та не могли відобразитися в оцінюванні членами кваліфікаційної палати балами, для успішного складення іспиту.

Результати оцінювання всіх відповідей ОСОБА_ фіксувалися кожним членом кваліфікаційної палати КДКА регіону у відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту. За результатами складення усного іспиту ОСОБА_ отримав 20,14 бала, що підтверджується змістом зазначеної відомості.

Відповідно до п. 14.8-14.11 Порядку, кваліфікаційна палата визначає оцінку (середній бал), що отримує особа, яка складала усний іспит, як середньоарифметичне число, вирахуване з сумарної кількості балів за відповіді на всі питання екзаменаційного білету, виставлених членами кваліфікаційної палати КДКА, які брали участь у її засіданні, та головою КДКА, якщо він брав участь у засіданні палати; п. 14.9 – оцінка (середній бал) за усний іспит, вирахувана відповідно до пункту 14.8. цього Розділу, не може перевищувати 60 та бути меншою за 45 балів. Особа вважається такою, яка успішно склала усний іспит, якщо за результатами оцінювання вона отримала не менше 45 балів; п. 14.10 – загальна оцінка (сумарна кількість середньоарифметичних балів) за результатами складення письмового та усного іспитів вноситься до відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особи; п. 14.11 – особа, яка за результатами оцінювання письмового та усного іспитів отримала у сумі 125 балів і більше, з урахуванням положень пунктів 13.9 і 14.9. цього Розділу, вважається такою, що успішно склала кваліфікаційний іспит.

Оскаржуваним рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 11.04.2018 затверджено результати кваліфікаційного іспиту ОСОБА_, який отримав 80 балів за результатами письмового іспиту та 20,14 бала за результатами усного іспиту, всього 100,14 бала, а тому його визнано таким, що не склав кваліфікаційний іспит та відмовлено у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Відповідно до п.1 рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01.03.2018 «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань допуску осіб до кваліфікаційних іспитів, а також складання таких іспитів» факт ненадання регіональною КДКА особі, яка складає письмовий іспит, фабул справ, необхідних для виконання завдань, є підставою для скасування рішення регіональної КДКА про визнання особи такою, що не склала кваліфікаційний іспит, про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури відзначає ту обставину, що відповідно до п. 14.9 Порядку оцінка (середній бал) за усний іспит, вирахувана відповідно до пункту 14.8. цього Розділу, не може перевищувати 60 та бути меншою за 45 балів. Особа вважається такою, яка успішно склала усний іспит, якщо за результатами оцінювання вона отримала не менше 45 балів.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 9 та статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – задовольнити.
  2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 11.04.2018 про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
  3. Зобов’язати КДКА Київської області провести повторний кваліфікаційний іспит для ОСОБА_ у найближчий час проведення таких іспитів.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  5. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська