Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VIІ-001/2020

 25 липня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова , заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Коблик М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу керівника Громадської організації «ОСОБА_1» Особа_2 на рішення дисциплінарної палати КДКА Вінницької області від 10.02.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3 , –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. До КДКА Вінницької області 12.11.2019 року надійшла скарга Громадської організації «ОСОБА_1» за підписом керівника Особа_2 щодо неправомірної, на думку Скаржника, поведінки адвоката Особа_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю Інформація_1).
 2. Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, адресою робочого місця адвоката Особа_3 є: Адреса_1.
 3. Таким чином розгляд скарги ГО «ОСОБА_1» щодо адвоката Особа_3 проводився належною КДКА регіону, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 4. Рішенням дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області від 10.02.2020 р., за результатом розгляду матеріалів перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката Особа_3, відмовлено в порушенні дисциплінарної справи.
 5. Скаржник не погодився із вказаним рішенням та 18.03.2020 р. до ВКДКА надійшла скарга Громадської організації «ОСОБА_1» за підписом керівника Особа_2
 6. Строк на оскарження рішення, передбачений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущено.
 7. 18.05.2020 року від КДКА Вінницької області до ВКДКА надійшли матеріали дисциплінарного провадження, у відповідь на запит ВКДКА від 23.03.2020 року.
 8. 20.05.2020 року Голова ВКДКА доручив члену ВКДКА Особа_4 провести перевірку відомостей та фактів, викладених у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. В первісній скарзі Скаржник посилається на те, що адвокат Особа_3 свідомо неодноразово з прямим умислом публічно пропагує релігійну нетерпимість; ображає почуття віруючих у звꞌязку з їх релігійними переконаннями; скривджує, принижує гідність представників релігійних громад УПЦ – протилежної сторони в судових провадженнях за участю адвоката Особа_3, чим порушує вимоги частини третьої статті 7, статті 12-1, частини другої статті 19, статті 25 Правил адвокатської етики, затверджених 09 червня 2017 року Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року, зі змінами, затвердженими 15 лютого 2019 року З’їздом адвокатів України 2019 року.
 2. Скаржник стверджує, що висновки дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області про відсутність беззаперечних доказів дисциплінарних проступків адвоката Особа_3 є такими, що не відповідають фактичним обставинам, а рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області від 10.02.2020 р. таким, що підлягає скасуванню.
 3. Адвокат Особа_3 вважає, що свою діяльність веде в межах чинного законодавства України з дотриманням Правил адвокатської етики.
 4. У скарзі до ВКДКА Скаржником продубльовано доводи, викладені в первісній скарзі до КДКА Вінницької області.

Встановлені фактичні обставини

 1. Як слідує зі відеозаписів, наданих Скаржником, адвокат Особа_3 брала участь у публічних виступах перед громадянами, які проводили зібрання поблизу ГУ Національної поліції у Вінницькій області та давала інтерв’ю поблизу Вінницького міського суду.
 2. З наданого Скаржником відео під назвою «Чому за наші податки ви служите «московським попам» вбачається, що дійсно група осіб намагалась перекрити рух транспорту по вул. Театральна у м. Вінниця, проте на вказаному відео відсутня адвокат Особа_3.
 3. Оглянувши відео під назвою «Ордер ганьби для генерала Особа_6 у Вінниці» та «Про ментушок та ордер ганьби для генерала Особа_6 у Вінниці» встановлено, що жодних образливих висловів адвокат Особа_3 не застосовувала.
 4. З наданого відео під назвою «Суд Скалецький» (тривалістю 11:04 хв.) вбачається, що адвокат Особа_3 цитувала слова третіх осіб зазначивши: «Війна на Донбасі почалась з московських попів» (7:45 хв. запису), також зазначає: «Московські попи є небезпечні» (8:20 хв. запису).
 5. На відео під назвою «Суд Скалецький» (тривалістю 1:13 хв.) адвокат Особа_3 також вживає фразу «московський піп» (0:20 хв., 1:10 хв.).

Обгрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Підставою відмови в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_3 дисциплінарна палата КДКА Вінницької області, зокрема, заначає, що вона не вбачає у наданих Скаржником матеріалах, в промовах Особа_3, розпалювання релігійної ворожнечі та обмеження конституційних прав віруючих, а також порушення положень, закріплених Правилами адвокатської етики.
 2. КДКА Вінницької області, виходячи з відсутності беззаперечних доказів та презумпції невинуватості, вважає, що ознак дисциплінарного проступку у діях адвоката Особа_3 не встановлено.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Статтею 9 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 року проголошено право кожного на свободу думки, совісті та релігії; це право передбачає свободу змінювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно.
 2. Будь яке переслідування в будь якій формі за релігійними переконаннями є незаконним, таким що суперечить зазначеній ст. 9 Конвенції.
 3. Стаття 23 Конституції України визначає, що професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України.
 4. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема: представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами (ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 5. Згідно ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 6. Відповідно до ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарним проступком адвоката є: порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішення органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 7. Стаття 7 Правил адвокатської етики визначає, що у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.
 8. Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
 9. Стаття 12 Правил адвокатської етики передбачає, що всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Цього принципу адвокат зобов’язаний дотримуватись у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших.
 10. Стаття 12-1 Правил адвокатської етики визначає, що адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов’язки. Адвокату заборонено робити завідомо неправдиві заяви стосовно суті доручення, фактичних обставин, що мають до нього відношення, їх правової оцінки, прав і обов’язків адвоката, клієнта, а також обсягу своїх повноважень щодо представництва інтересів клієнта.
 11. Відповідно до абз. 2 ст. 19 Правил адвокатської етики, адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
 12. Відповідно до статті 25 Правил адвокатської етики, адвокату категорично забороняється використовувати при виконанні доручення клієнта незаконні та неетичні засоби, зокрема, спонукати свідків до надання завідомо неправдивих показань, вдаватися до протизаконних методів тиску на протилежну сторону чи свідків (погроз, шантажу, тощо), використовувати свої особисті зв’язки (чи в окремих випадках особливий статус) для впливу прямо або опосередковано на суд або інший орган, перед яким він здійснює представництво, або захист інтересів клієнтів, використовувати інформацію, отриману від колишнього клієнта, конфіденційність якої охороняється законом, використовувати інші засоби, що суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
 13. Згідно із статтею 46 Правил адвокатської етики, у відносинах з органами досудового розслідування, адміністративної юрисдикції адвокат має дотримуватися принципів і підходів, закріплених розділом IV цих Правил, з урахуванням специфіки статусу цих органів і процесуальних форм взаємодії адвоката з ними, передбачених чинним законодавством. Адвокат повинен зберігати таємницю досудового розслідування в межах, визначених чинним кримінальним процесуальним законодавством. Адвокат не повинен приймати доручення на ведення справи клієнта, направленого йому особами, що здійснюють досудове розслідування по цій справі.
 14. Згідно із ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, із змінами (далі – Положення), дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 15. Відповідно до ст. 12 Положення, дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).
 16. У відповідності до ст. 7 Положення та ст. 70 Правил адвокатської етики, дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку. Адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному покаранню, доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.
 17. Відповідно до вимог ст. 70 Правил адвокатської етики, щодо відносин дисциплінарної відповідальності діє презумпція невинуватості.
 18. Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. На стадії проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката оцінюють докази з точки зору наявності або відсутності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 2. ВКДКА погоджується з доводами, викладеними в рішенні КДКА Вінницької області щодо відсутності в діях адвоката Особа_3 ознак дисциплінарного проступку.
 3. У промовах Особа_3 не вбачається ознак порушення положень ст. 7, ст. 12-1, абзацу другого ст. 19, ст. 25, ст. 46 Правил адвокатської етики.
 4. Вислови адвоката, в даній ситуації, є оціночними судженнями.
 5. Адвокат вправі вільно висловлювати власні релігійні та інші переконання за умови дотримання Правил адвокатської етики.
 6. Відтак, відсутні підстави для задоволення скарги керівника ГО «ОСОБА_1» Особа_2 на рішення ДП КДКА Вінницької області від 10.02.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.
 7. На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу керівника Громадської організації «ОСОБА_1» Особа_2 – залишити без задоволення.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області від 10.02.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно –
дисциплінарної комісії адвокатури                                     К.В. Котелевська