Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ VII-003/2018

13 липня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В.,секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василеської О.А., Чундак М.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №24/14 від 25 квітня 2018 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ (далі за текстом – Скаржниця) на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №24/14 від 25 квітня 2018 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Скаржниця з рішенням КДКК регіону незгодна, вважає його необґрунтованим, необ’єктивним та таким, що не відповідає дійсності, результати оцінювання є суб’єктивними та упередженими. На думку Скаржниці під час складення іспиту Комісією допущено порушення Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в України, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року №270 (зі змінами) (далі – Порядок).

Скаржниця також посилається на порушення кваліфікаційною палатою КДКА Львівської області п. 13.5 Порядку, згідно з яким для виконання трьох завдань із різних галузей права особі, яка складає письмовий іспит, надаються підготовлені кваліфікаційною палатою КДКА фабули справ з зазначенням видів процесуальних документів, які мають бути складені цією особою, або матеріали (судові рішення, інші документи), необхідні для виконання завдань. Фабули і комплекти матеріалів затверджуються рішенням КДКА. Процесуальні документи, складені особою, мають відповідати вимогам процесуального права та містити правове обґрунтування. Зазначає, що при складенні письмового кваліфікаційного іспиту неправильно було оцінено надані нею відповіді, не було надано фабули справ, необхідних для виконання завдань, внаслідок чого їй неправомірно відмовлено у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

ОСОБА_ просить скасувати рішення КДКА Львівської області №24/14 від 25 квітня 2018 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Львівської області провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення такого іспиту.

Термін подачі скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, встановлений частиною 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржницею не порушено.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернобай Н.Б., перевіривши матеріали кваліфікаційної справи КДКА регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Рішенням КДКА Львівської області від 19 вересня 2017 року ОСОБА_ було допущено до складення кваліфікаційного іспиту.

За результатами складення кваліфікаційного іспиту рішенням КДКА Львівської області результат її письмового іспиту було оцінено у 73 бали.

Рішенням кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №24/14 від 25 квітня 2018 року ОСОБА_ відмовлено у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Відповідно до статті 9 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України.

Доводи ОСОБА_ щодо незаконності та необґрунтованості оскаржуваного рішення в частині ненадання фабул до письмового кваліфікаційного іспиту є слушними, оскільки всупереч положень пункту 13.5 розділу 4 Порядку Скаржниці для виконання перших трьох завдань письмового іспиту не були надані фабули справ із зазначенням видів процесуальних документів, які мали бути складені, або матеріали (судові рішення, інші документи), необхідні для виконання завдань. Таким чином, посилання Скаржниці на порушення з боку КДКА Львівської області вищезазначеного Порядку є справедливим і могли вплинути на складення кваліфікаційного іспиту в цілому.

Крім цього, пунктом 13.9 розділу 4 Порядку визначено, що оцінка кожного письмового завдання із чотирьох здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, головою КДКА, якщо останній приймає участь у засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів; сумарна кількість балів не може перевищувати 120 та бути меншою за 80 балів; особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше, вважається такою, що успішно склала письмовий іспит (п.13.12); до складення усного іспиту допускаються особи, які успішно склали письмовий іспит (п.14.1.).

Відповідно до пункту 15 розділу 4 Порядку оцінювання завдань письмового іспиту здійснюється за наступними критеріями: відмінний рівень – 26 – 30 балів, добрий рівень – 21 – 25 балів, задовільний рівень – 20 балів, незадовільний рівень – 0 балів.

Як вбачається з матеріалів справи, відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту, оцінювання письмового іспиту проводилось двома членами кваліфікаційної палати – адвокатами ОСОБА_ та ОСОБА_.

Всупереч положенням Порядку завдання письмового іспиту ОСОБА_ оцінювалися наступним чином: питання №1 – по 15 балів обома членами палати; питання №2 – 15 та 16 балів; питання №3 – по 16 балів обома членами палати; письмовий висновок по фабулі справи – 26 та 27 балів. Середній бал за результатами письмового іспиту склав 73 бали.

Вимоги Порядку під час оцінювання результатів письмового іспиту Скаржниці було дотримано не у повній мірі, що може свідчити про допущені помилки під час оцінювання результатів письмового іспиту скаржника, що мало наслідком прийняття оскаржуваного рішення.

За наявними матеріалами перевірки вбачається, що КДКА Львівської області не було дотримано пункт 13.5 та пункт 15 розділу 4 Порядку, зокрема, Скаржниці не було надано фабул справ та порушено критерії оцінювання завдань письмового іспиту.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 9 та ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – задовольнити.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №24/14 від 25 квітня 2018 року про відмову ОСОБА_ у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
  3. Зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Львівської області провести повторний кваліфікаційний іспит для ОСОБА_ у найближчий час проведення таких іспитів.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  5. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   К.В. Котелевська