Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІІ-006/2019

31 липня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 15.03.2019 року № 33/297-2.22 «Про результати складення кваліфікаційного іспиту», рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 15.03.2019 року № 33/297-3.22 «Про підсумкові результати складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю», рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 20.03.2019 року № 58-22/19 «Про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту», –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 15.03.2019 року № 33/297-2.22 «Про результати складення кваліфікаційного іспиту», рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 15.03.2019 року № 33/297-3.22 «Про підсумкові результати складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю», рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 20.03.2019 року № 58-22/19 «Про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту».

Скарга подана з дотриманням строків для оскарження рішення, передбачених ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Скаржник вважає, що складена письмова частина кваліфікаційного іспиту відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства, що він має відповідні знання правових понять та категорій та взаємозв’язку між ними, знання назви і змісту нормативно-правових актів, знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей, вміння їх застосування, тощо. Зазначає, що оцінки письмової частини кваліфікаційного іспиту є заниженими: за 1 питання повинна бути оцінка не менше ніж 28 балів, а 2, 3 та 4 питання – повинні бути оцінені не менше ніж у 25 балів кожне.

Окрім того зазначає, що оскаржувані рішення не містять належних і достатніх мотивів та підстав для їх прийняття, немотивовані та необґрунтовані, а отже не відповідають Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методиці оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

За результатами винесених рішень 15 березня 2019 року за № 33/297-2.22, № 33/297-3.22 кваліфікаційної палати КДКА Одеської області визнано Особа_1 таким, що за результатами атестування не склав письмовий іспит (письмову частину кваліфікаційного іспиту) для набуття права на заняття адвокатської діяльністю. Відмовлено Особа_1в допуску до складання усного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Рішенням КДКА Одеської області від 20 березня 2019 року за № 58-22/19 було затверджено підсумкові результати складення Особа_1 кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, що встановлені рішенням кваліфікаційної палати КДКА Одеської області №33/297-3.22 від 15 березня 2019 року та відмовлено Особа_1 у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ульчака Б.І., розглянувши доводи скарги та додатки, перевіривши матеріали, що надійшли з КДКА Одеської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Як вбачається з наявних матеріалів особової справи Скаржника, 31 січня 2018 року КДКА Одеської області винесла рішення №14-2.19/18 про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Особа_1.

З відомості з оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту вбачається, що кваліфікаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області оцінила відповіді на письмовий білет в загальному на 60 балів. Кожен з двох членів кваліфікаційної палати оцінив перше завдання в 20 балів, друге завдання в 15 балів, третє завдання в 10 балів, четверте завдання в 15 балів.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону. Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України.

Порядок оцінювання письмового іспиту здійснюється відповідно до положень Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 із змінами станом на дату складання письмового іспиту (далі – Порядок).

Відповідно до п. 15 розділу 4 Порядку, оцінювання завдань письмового іспиту здійснюється за наступними критеріями: відмінний рівень – 26-30 балів; добрий рівень – 21-25 балів; задовільний рівень – 20 балів; незадовільний рівень – 0 балів.

Отже, як вбачається з Порядку, при оцінюванні письмової частини іспиту, у члена кваліфікаційної палати, який її перевіряє відсутня можливість оцінювати завдання менше ніж у 20 балів, за виключенням оцінюванням в 0 балів.

Таким чином, три з чотирьох завдань було оцінено з порушенням Порядку, а рішення, що оскаржуються винесені з порушенням п. 14, 15 Розділу 4 Порядку.

Окрім того оскаржувані рішення не містять належних і достатніх мотивів та підстав для їх прийняття, немотивовані та необґрунтовані, оскільки як вбачається з самих рішень, в них не зазначено, чому кожне з завдань оцінено відповідним чином, які було допущено помилки у кожному з процесуальних документів, які норми законодавства не було зазначено чи було зазначено помилково, які критерії оцінювання було застосовано у кожному з завдань окремо.

За таких обставин оскаржувані рішення підлягають скасуванню як необґрунтовані та невмотивовані та такі, що прийняті з порушенням з порушенням Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 9, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – задовольнити частково.
  2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 15.03.2019 року № 33/297-2.22 «Про результати складення кваліфікаційного іспиту», рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 15.03.2019 року № 33/297-3.22 «Про підсумкові результати складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю», рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 20.03.2019 року № 58-22/19 «Про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту», – скасувати.
  3. Зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Одеської області провести для Особа_1 повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення такого іспиту.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            К.В. Котелевська