Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VIІІ-002/2020

29 серпня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні клопотання адвоката Особа_1 щодо зупинення дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 21.07.2020 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці, –

ВСТАНОВИЛА:

Короткий виклад позиції Скаржника та доводів клопотання

 1. До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшло клопотання адвоката Особа_1 про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги шляхом зупинення дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 21.07.2020 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.
 2. В обґрунтування клопотання про зупинення дії рішення регіональної КДКА адвокат Особа_1 зазначає, що оскарження рішень регіональних КДКА до ВКДКА про притягнення до дисциплінарної відповідальності займає досить тривалий час, а з моменту прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвокат не вправі здійснювати свою професійну діяльність, що фактично обмежує його конституційне право на здійснення професійної діяльності.
 3. Також адвокат зазначає, що зупинення права на заняття адвокатською діяльністю обмежує конституційні права його клієнтів на судовий захист та на професійну правничу допомогу. Окрім того адвокат зазначає, що він є багатодітним батьком та єдиним годувальником в сім’ї, а оскаржуване рішення КДКА позбавляє його можливості забезпечувати дітей всім необхідним для нормального їх розвитку.
 4. Вказаним клопотанням адвокат Особа_1 просить Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури зупинити дію рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 21.07.2020 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із змінами та доповненнями, ВКДКА, за обґрунтованим письмовим клопотанням адвоката, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.
 2. Забезпечення заходів розгляду скарги допускається під час її розгляду ВКДКА, якщо невжиття такого заходу може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 3. Скарга може бути забезпечена шляхом зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.
 4. За результатом розгляду клопотання адвоката про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або за ініціативою Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, остання, приймає рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 5. Згідно із п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із наступними змінами, ВКДКА, за результатами розгляду клопотання адвоката або за своєї ініціативи, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом прийняття рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. 13 серпня 2020 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив Особа_2 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у клопотанні.
 2. Проаналізувавши клопотання адвоката Особа_1, ВКДКА приходить до висновку, що воно є необґрунтованим та не містить доказів того, що в даному випадку невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 3. ВКДКА критично оцінює доводи на обґрунтування клопотання про те, що тривала процедура оскарження рішення регіональної КДКА до ВКДКА про притягнення його до дисциплінарної відповідальності фактично обмежує його конституційне право на здійснення професійної діяльності.
 4. ВКДКА вважає за необхідне зазначити, що сам факт застосування до адвоката такого виду дисциплінарного стягнення як зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на певний строк не може свідчити про порушення конституційного права адвоката на здійснення адвокатської діяльності.
 5. Це зумовлено тим, що застосування до адвоката дисциплінарного стягнення у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю є наслідком вчинення ним дисциплінарного проступку, а відтак винної, незаконної поведінки адвоката, що призвела до наслідків у вигляді притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 6. Щодо доводів клопотання, які стосуються обмеження конституційних прав клієнтів адвоката Особа_1 на судовий захист та на професійну правничу допомогу у зв’язку із накладенням на нього дисциплінарного стягнення, ВКДКА вважає за необхідне зазначити наступне.
 7. Адвокатом Особа_1 не додано до клопотання жодних доказів на підтвердження того, що у його провадженні є судові справи та що адвокатом укладено із клієнтами договори про надання правової (правничої) допомоги, що є чинними на даний час.
 8. У зв’язку із цим ВКДКА не може дійти висновків, що зупинення права адвоката Особа_1 на заняття адвокатською діяльністю порушує права його клієнтів, адже докази на підтвердження того, що наразі адвокат Особа_1 надає правову допомогу клієнтам, у матеріалах клопотання відсутні.
 9. Разом з тим, ВКДКА зазначає, що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, і йому таке право гарантується ст. 59 Конституції України. Тому, варто зазначити, що в такому випадку право клієнта на професійну правничу допомогу не порушується, адже останній може залучити до участі у справі за власним вибором іншого адвоката.
 10. Окрім того, варто зауважити, що захист інтересів клієнта – першочергове завдання адвоката, та те, що притаманне кожному адвокату в загальному. Відповідно, вжиття заходів забезпечення скарги не може відбуватись лише за наявності таких обставин.
 11. Стосовно доводів Особа_1 про те, що він є багатодітним батьком та єдиним годувальником в сім’ї, а оскаржуване рішення КДКА позбавляє його можливості забезпечувати дітей всім необхідним для нормального їх розвитку ВКДКА зазначає наступне.
 12. Той факт, що особа на даний час не може здійснювати адвокатську діяльність через наявне обмеження такої діяльності, не позбавляє особу права здійснювати юридичну чи іншу, не заборонену законом діяльність, у передбачених законом формах та допустимих законами способах, оскільки гарантоване ст. 43 Конституцією України право на працю у особи існує, а доказів того, що Особа_1 не має змоги заробляти собі на життя у інші способи, окрім як адвокатською діяльністю, адвокатом Особа_1 не надано.
 13. Так, забезпечення заходів розгляду скарги застосовуються для гарантування недопустимості завдання адвокатові непоправної шкоди, що може призвести до неможливості поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів, в майбутньому. При цьому, саме адвокат повинен навести докази для вжиття заходів забезпечення розгляду скарги.
 14. При розгляді клопотання про забезпечення розгляду скарги ВКДКА враховує, що у кожному випадку необхідно встановити наявність обставин, передбачених Положенням, і провести оцінку доводів, викладених у клопотанні та доказів, доданих до нього.
 15. Дослідивши доводи, викладені в клопотанні та докази, надані на їх обґрунтування, ВКДКА, керуючись п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», –
ВИРІШИЛА:
 1. Відмовити адвокату Особа_1 у зупиненні дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 21.07.2020 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

Відповідно до ч.7 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно –
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська