Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VIІІ-007/2020

29 серпня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області щодо нерозгляду його заяви від 17.05.2020 року відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура, що передувала розгляду скарги

 1. На адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області надійшла скарга Особа_1 стосовно неправомірної поведінки адвоката Особа_2.
 2. 17 червня 2020 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Запорізької області направила на адресу Особа_1 (ДУ «Запорізький слідчий ізолятор») лист за вихідним №196, в якому повідомила про неможливість розгляду його скарги та її повернення у зв’язку із тим, що Скаржником не дотримано п-п 3 та 4 п. 14 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, а саме: не додано до заяви її копії та копії доданих документів для вручення адвокату.
 3. Не погоджуючись з бездіяльністю Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області щодо нерозгляду його заяви від 17.05.2020 року відносно адвоката Особа_2, Особа_1 звернувся зі скаргою до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 4. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом від 15.07.2020 року витребувала з Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області матеріали та інформацію щодо розгляду скарги Особа_1.
 5. 29 липня 2020 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали розгляду скарги Особа_1 відносно неправомірної поведінки адвоката Особа_2.
 6. 03 серпня 2020 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_3 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. Скаржник не погоджується з бездіяльністю Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області щодо нерозгляду його заяви від 17.05.2020 року відносно адвоката Особа_2.
 2. Вказує, що йому не зрозуміло на які Положення про порядок прийняття та розгляду скарг вказує Особа_4.
 3. Вважає, що рішення КДКА Запорізької області грунтується на неіснуючих та незрозумілих Положеннях.
 4. Просить розглянути його відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Встановлені фактичні обставини

 1. Як вбачається із профайлу адвоката у Єдиному реєстрації адвокатів України, адвокат Особа_2 отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №Інформація_1.
 2. Адреса основного робочого місця адвоката: Адреса_1. Обліковується в Раді адвокатів Запорізької області.
 3. Скарга на дії адвоката була подана Скаржником до належної КДКА регіону, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 4. Листом за вих. 196 від 17.06.2020 КДКА Запорізької області повернула скаргу Особа_1.
 5. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Запорізької області повертаючи скаргу Особа_1 вказала, що ним не дотримано п-п 3 та 4 п. 14 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, що Скаржник не додав до заяви її копії та копії доданих документів для вручення адвокату, у звꞌязку з чим скаргу повернуто.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Згідно ч. 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 3. Вимоги до заяви (скарги) встановлені статтею 14 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із наступними змінами та доповненнями (далі – Положення).
 4. Згідно пункту 4 ст. 14 Положення, до заяви (скарги) додається її копія та копії всіх документів, що приєднуються до неї, для вручення адвокату щодо поведінки якого подається заява (скарга).
 5. Відповідно до пункту 3 ст. 14 Положення, на підтвердження обставин, якими обґрунтовується заява (скарга), заявник (скаржник) надає докази, а в разі неможливості – зазначає докази, надання яких самостійно є неможливим, із обов’язковим зазначенням причин та прохання до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про їх витребування.
 6. Згідно ст. 15 Положення, Заява (скарга), оформлена без дотримання вимог пункту 14 цього Положення, повертається заявникові (скаржникові) з відповідним роз’ясненням не пізніше десяти днів від дня її надходження.
 7. Відповідно до ст. 16 Положення, повернення заяви (скарги) не перешкоджає повторному зверненню із заявою (скаргою) до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для її повернення.
 8. Згідно ст. 19 Положення, рішення про повернення та залишення без розгляду заяви (скарги) приймає Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, якій/якому адресовано заяву (скаргу), про що повідомляється особа, яка її подала, крім анонімних заяв (скарг).

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Як вбачається з наданих до ВКДКА матеріалів, Скаржником Особа_1, в порушення вимог пунктів 3, 4 ст. 14 Положення, не додано до заяви її копії та копії доданих документів для вручення адвокату.
 2. Таким чином, заява Особа_1 від 17.05.2020 року, відповідно до ст. 15 Положення, була повернута Скаржникові через недотримання вимог пункту 14 Положення щодо її оформлення.
 3. Таке рішення було прийнято Голова КДКА Запорізької області відповідно до ст. 19 Положення.
 4. Таким чином, враховуючи вищезазначене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури дійшла до висновку, що КДКА Запорізької області листом від 17.06.2020 року за вих. 196 правомірно повернула скаргу Особа_1 стосовно неправомірної поведінки адвоката Особа_2.
 5. На підставі викладеного вище, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області щодо нерозгляду його заяви від 17.05.2020 року відносно адвоката Особа_2, – залишити без задоволення.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                           С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно –
дисциплінарної комісії адвокатури                           К.В. Котелевська