Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VIІІ-009/2020

28 серпня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області №16-3 від 19.07.2019 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та про видачу Особа_2 свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 10.07.2019 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області звернулась Особа_2 із заявою про допуск до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
 2. Рішенням №15-1 про допуск до складення кваліфікаційного іспиту від 10.07.2019 року КДКА Харківської області вирішила допустити до складення кваліфікаційного іспиту на отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Особа_2.
 3. Згідно відомості з оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту, 18.07.2019 за результатами письмового іспиту Особа_2 (середній бал) 86,5, 19.07.2019 за результатами усного іспиту Особа_2 отримала оцінку (середній бал) 57, загальну оцінку за результатами складання кваліфікаційного іспиту 143,5.
 4. Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області №16-3 від 19.07.2019 року затверджено результати складення кваліфікаційного іспиту Особа_2 як задовільні та видано Особа_2 свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.
 5. 11.06.2020 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за вхідним № 13698 надійшла скарга Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та про видачу Особа_2 свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
 6. 12.06.2020 Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом витребувала у КДКА Харківської області матеріали кваліфікаційної справи відносно Особа_2.
 7. 30.06.2020 на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали кваліфікаційної справи відносно Особа_2.
 8. 06.07.2020 Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_3 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.
 9. Листом за вих. № 2840 від 09.07.2020 року, Особа_1 та Особа_2 було повідомлено, що до порядку денного засідання ВКДКА, запланованого до проведення 24.07.2020 року, включено розгляд скарги Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та про видачу Особа_2 свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
 10. У зв’язку з тим, що від Особа_2 надійшло клопотання про відкладення розгляду скарги, призначеного на 24.02.2020, розгляд скарги було відкладено на наступне засідання ВКДКА.
 11. Листом за вих. № 3053 від 17.08.2020 року, Особа_1 та Особа_2 було повідомлено, що до порядку денного засідання ВКДКА, запланованого до проведення 28.08.2020 року, включено розгляд скарги Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та про видачу Особа_2 свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
 12. При зверненні до ВКДКА Скаржником пропущено строк на оскарження рішення КДКА Харківської області.
 13. У своїй скарзі Скаржник просить поновити строк на оскарження рішення у зв’язку з тим, що йому про винесене рішення КДКА Харківської області стало відомо лише 27.05.2020 року зі звернень адвокатів.
 14. Причини пропуску Скаржником строку на оскарження рішення КДКА Харківської області від 19.07.2019 року про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та про видачу Особа_2 свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту визнаються Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури поважними, у зв’язку з чим комісія вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. Скаржник вказує на те, що 27.05.2020 року до НААУ, РАУ надійшло звернення адвоката Особа_4, щодо правомірності отримання 15.05.2020 року свідоцтв про право на зайняття адвокатською діяльністю колишнім Посада_1 Особа_6 та його колишніми підлеглими, в тому числі Особа_2.
 2. Крім того, 27.05.2020 року до НААУ, РАУ надійшло звернення адвокатів Особа_7 та інших, які акцентують увагу на правомірності допуску таких осіб до складення та складання іспиту у відповідному регіоні, в розрізі підтвердження місця проживання осіб, які виявили бажання стати адвокатами.
 3. Також, 27.05.2020 року до РАУ надійшло звернення Громадської організації «ОСОБА_8» з аналогічних питань, у якому додано, що такі обставини допуску до складання кваліфікаційних іспитів можуть свідчити про неправомірність допуску КДКА Харківської області Особа_2 до складання кваліфікаційного іспиту.
 4. На виконання розпорядження Голови Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України № 85 від 27 травня 2020 року «Про створення Робочої групи по вивченню питань, порушених у скаргах адвокатів Особа_9, Особа_4, Особа_7, Особа_10, Особа_11 та інш., ГО «ОСОБА_8», створено Робочу групу по вивченню питань, порушених у скаргах вказаних осіб щодо недотримання процедури допуску та складення кваліфікаційного іспиту певними особами, в тому числі Особа_2.
 5. Розпорядженням № 85 від 27 травня 2020 року головою Робочої групи Особа_1.
 6. Особа_1, просить у разі встановлення порушень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, під час складання кваліфікаційного іспиту Особа_2, – скасувати рішення КДКА Харківської області про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та про видачу Особа_2 свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Обгрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Рішенням КДКА Харківської області № 16-3 від 19.07.2019 встановлено, що Особа_2 за виконання письмового завдання/білет № 16, фабула № 37/ отримала 86.5 балів.
 2. Письмова робота оцінювалась членами кваліфікаційної палати КДКА Харківської області Особа_12 і Особа_13.
 3. При оцінюванні усного іспиту Особа_2 згідно відомості оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту від 19.07.2019, білет № 4, отримала оцінку /середній бал/57 балів, у зв’язку з цим загальна оцінка /сумарна кількість середніх балів/ за результатами складання кваліфікаційного іспиту складає 143.5 балів.
 4. Згідно з п.14.9 Розділу 4 Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, оцінка (середній бал) за усний іспит, вирахувана відповідно до п. 14.8 цього розділу, не може перевищувати 60 та бути меншою за 45 балів. Особа вважається такою, що успішно склала усний іспит, якщо за результатами оцінювання вона отримала не менше 45 балів.
 5. Згідно з п. 14.11 Розділу 4 цього Порядку, особа, яка за результатами оцінювання письмового та усного іспитів отримала в сумі 125 балів і більше, з урахуванням положень п.п.13.9 і 14.9 цього розділу, вважається такою, що успішно склала кваліфікаційний іспит.
 6. Оскільки Особа_2, відповідно до відомості оцінювання результатів за складення усного іспиту отримала середній бал 57, загальна оцінка за складення письмового та усного іспитів складає 143.5 балів, то вона вважається такою, що успішно склала кваліфікаційний іспит.
 7. При складанні усного іспиту з 15 питань (білет №4) Особа_2 надала відповіді на всі питання, які були оцінені: Особа_14 – 58 балів; Особа_15 – 58 балів: Особа_13 – 56 балів; Особа_16 – 56 балів; Особа_17 – 60 балів; Особа_18 – 56 балів; Особа_19 – 53 бали; Особа_12 – 57 балів; Особа_20 – 60 балів.
 8. У зв’язку з цим КДКА області вирішила затвердити результати складення кваліфікаційного іспиту Особа_2, як задовільні, та видати Особа_2 свідоцтво про складання кваліфікаційного іспиту.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування, склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатської діяльності.
 2. Згідно з ч. 1 ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам частин першої та другої статті 6 цього Закону, має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що додаються до заяви, затверджуються Радою адвокатів України.
 3. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.
 4. Згідно абз. 1 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.
 5. Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (абз. 2 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 6. Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України (абз. 3 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 7. Рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 затверджено Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.
 8. Відповідно до п. 1 Розділу 4 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, з наступними змінами (далі – Порядок), організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. У засіданні палати з правом голосу може приймати участь голова КДКА.
 9. Пунктом 9 Розділу 4 Порядку визначено, що кваліфікаційний іспит складається з двох частин: письмового іспиту та усного іспиту, які складаються окремо.
 10. Письмовий іспит складається першим (п. 13.1. Розділу 4 Порядку).
 11. Особа, яка складає кваліфікаційний іспит, має підготувати вказані в обраному нею екзаменаційному білеті три завдання із різних галузей права та письмовий висновок щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі справи (п.13.3. Розділу 4 Порядку).
 12. Згідно п. 13.9. Розділу 4 Порядку, оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, і головою КДКА, якщо останній приймає участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів.
 13. Результати оцінювання мають бути відображені у відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особи та негайно передані голові кваліфікаційної палати КДКА (п.13.11. Розділу 4 Порядку).
 14. Для складення усного іспиту особа, яка складає кваліфікаційний іспит, має дати відповіді на 15 питань, зазначених в обраному екзаменаційному білеті (п.14.3. Розділу 4 Порядку).
 15. Згідно п.14.6. Розділу 4 Порядку, відповіді особи на питання екзаменаційного білету для складення усного іспиту оцінюються кожним членом кваліфікаційної палати, який бере участь у засіданні палати, та головою КДКА, якщо він бере участь у засіданні палати, за чотирьохбальною шкалою від 0 до 4 балів за кожне із п’ятнадцяти питань.
 16. Результати оцінювання фіксуються у відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особи одразу після закінчення особою відповіді та негайно передаються голові кваліфікаційної палати (п.14.7. Розділу 4 Порядку).
 17. Згідно п.16. Розділу 4 Порядку, відомість з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особи повинна містити наступну інформацію: 1. назву КДКА, кваліфікаційна палата якої приймає іспит; 2. прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка складає кваліфікаційний іспит; 3. дату та місце складення усного та письмового іспитів; 4. номер екзаменаційного білету для складення письмового іспиту; прізвище, ім’я та по-батькові членів кваліфікаційної палати КДКА, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, які перевіряли та оцінювали письмовий іспит; кількість балів, виставлених кожним з двох членів кваліфікаційної палати КДКА, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, за кожне з трьох письмових завдань та однієї фабули справи; середньоарифметичний бал (оцінку кваліфікаційної палати КДКА) за результатами письмового іспиту; підписи членів кваліфікаційної палати КДКА, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, які перевіряли письмові завдання; 5. номер екзаменаційного білету для складення усного іспиту; прізвище, ім’я та по-батькові членів кваліфікаційної палати КДКА, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, які оцінювали усні відповіді; кількість балів, виставлених кожним з таких членів кваліфікаційної палати КДКА, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, за кожне з п’ятнадцяти питань екзаменаційного білету; середньоарифметичний бал (оцінку кваліфікаційної палати КДКА) за результатами усного іспиту; підписи таких членів кваліфікаційної палати КДКА, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати; 6. загальну оцінку складення кваліфікаційного іспиту (сумарну кількість середньоарифметичних балів за результатами письмового та усного іспиту).
 18. Після внесення всієї інформації, відомість з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особою, підписується головою та секретарем кваліфікаційної палати, а у разі їх відсутності – головуючим на засіданні членом кваліфікаційної палати КДКА та членом кваліфікаційної палати КДКА, який виконував обов’язки секретаря палати КДКА (п.16. Розділу 4 Порядку).

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали справи, які надійшли з КДКА Харківської області, заслухавши доповідача, інших учасників засідання встановлено, що у матеріалах справи наявні: Заяви Особа_2 від 18.07.2019 про ознайомлення з програмою складання кваліфікаційного іспиту та про порядок відводу і оскарження рішень; Відомість з оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту КДКА Харківської області від 18.07.2019 з письмового іспиту по білету № 16, фабула № 37, та відомість з усного іспиту від 19.07.2019, білет №4; Рукописний Проект позовної заяви «Про стягнення заборгованості за договором позики» на 4 аркушах зі штампами КДКА області; Рукописний Проект позовної заяви про відшкодування збитків на 5 аркушах зі штампами КДКА області; Рукописний проект клопотання про помилування на 3 аркушах зі штампами КДКА області; Рукописний проект відзиву на позовну заяву про стягнення 126510,60 грн. на 3 аркушах з штампами КДКА області.
 2. Додатково КДКА Харківської області, на запит ВКДКА, надіслана копія протоколу № 16 від 19.07.2019 засідання кваліфікаційної палати КДКА Харківської області, згідно з яким на засіданні присутні Голова КДКА Особа_14, Голова Кваліфікаційної палати Особа_15, секретар кваліфікаційної палати Особа_17 та 6 членів кваліфікаційної палати КДКА області. Порядок денний: Про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту від 19.07.2019, про видачу свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, в тому числі Особа_2. Проголосували «за» одноголосно.
 3. В той же час, КДКА Харківської області не надіслала до ВКДКА копію протоколу засідання кваліфікаційної палати КДКА Харківської області від 18.07.2019, коли проводився письмовий іспит Особа_2, або витягу з нього.
 4. Листом КДКА Харківської області від 07.08.2020 за вих. № 0410/2, повідомлено ВКДКА про те, що екзаменаційні білети за якими Особа_2 складала іспит – № 16, № 4 та фабула № 37 за 2019 рік знищені 26.12.2019.
 5. Дослідивши Відомість з оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту КДКА Харківської області від 18.07.2019 з письмового іспиту Особа_2, ВКДКА встановлено, що така відомість не відповідає формі відомості, яка визначена в додатку до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, в редакції зі змінами від 26 червня 2019 року, оскільки в ній відсутня графа для проставляння балів та підпису Голови КДКА, у разі якщо він бере учать у засіданні.
 6. Також ВКДКА встановлено, що Відомість з оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту КДКА Харківської області від 18.07.2019 з письмового іспиту Особа_2 не підписана Головою кваліфікаційної палати та секретарем кваліфікаційної палати.
 7. При цьому, оскільки до ВКДКА не надано копію протоколу засідання кваліфікаційної палати КДКА Харківської області від 18.07.2019, або витягу з нього, Комісія позбавлена можливості перевірити відповідність Відомості з оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту вимогам п.14.6. Розділу 4 Порядку та пп.4 п.16. Розділу 4 Порядку.
 8. Отже, оцінивши в сукупності викладені вище факти, ВКДКА приходить до висновку про порушення КДКА Харківської області порядку складення кваліфікаційного іспиту Особа_2.
 9. Окрім того, рішенням ВКДКА № VIІІ-008/2020 від 28 серпня 2020 року скасовано рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області №15-1 від 10.07.2019 року про допуск Особа_2 до складення кваліфікаційного іспиту.
 10. З системного аналізу статей 8, 9 Закону України «Про адвокатур та адвокатську діяльність» та положень Розділу 3, 4 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, вбачається, що рішення про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відповідно про видачу особі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, приймається лише за наявності та після прийняття рішення про допуск особи до складення кваліфікаційного іспиту.
 11. Таким чином, беручи до уваги все вищевикладене, та враховуючи те, що рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту скасовано, скасуванню підлягає також і рішення про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та про видачу особі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, оскільки воно є похідними та повꞌязаним з рішенням про допуск до кваліфікаційного іспиту.
 12. З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 9, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – задовольнити.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області № 16-3 від 19.07.2019 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та про видачу Особа_2 свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, – скасувати.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно –
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська