Рішення ВКДКА № XІ-005/2022 від 25.11.2022 за скаргою на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 39/2022 від 29.06.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № XІ-005/2022

 25 листопада 2022 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П.,, секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Приходька О.І., Котелевської К.В., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Ульчака Б.І., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 39/2022 від 29.06.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 24 січня 2022 року на адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області надійшла скарга Особа_1 від 25.11.2021 про порушення питання про дисциплінарну відповідальність адвоката Особа_2.
 2. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів, адвокат Особа_2 має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № Інформація_1, видане Інформація_2 Радою адвокатів Полтавської області.
 3. 01 лютого 2022 року за дорученням Голови дисциплінарної палати Особа_3 скарга передана для проведення перевірки відомостей, викладених у скарзі, члену дисциплінарної палати Особа_4.
 4. 02 лютого 2022 року адвоката Особа_2 було повідомлено про проведення відносно нього перевірки і йому було запропоновано ознайомитись з матеріалами скарги та подати пояснення по суті порушених питань у строк до 14.02.2022 року.
 5. Адвокат Особа_2 не скористався своїм правом, передбаченим ст. 26 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120 (зі змінами) та не подав до КДКА Київської області письмові пояснення по суті питань, порушених в скарзі Особа_1.
 6. 29 червня 2022 року КДКА Київської області було прийняте рішення № 39/2022 про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2.
 7. Не погодившись з прийнятим рішенням, Особа_1 звернувся зі скаргою до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 8. 04.08.2022 року до ВКДКА за вх. №17859 надійшла скарга Особа_1 від 28.07.2022 року на рішення КДКА Київської області № 39/2022 від 29.06.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, яка була направлена засобами поштового зв’язку 29.07.2022 року.
 9. Листом ВКДКА за вих. №1227 скарга повернута Скаржнику та його повідомлено про те, що його скарга не відповідає вимогам Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність. В листі також зазначалося, що він має право на звернення зі скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону до ВКДКА в порядку частини 3 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» після усунення вказаних недоліків та за умови дотримання вищевказаних вимог Положення, порушивши при цьому, в разі необхідності, питання про поновлення строків на оскарження рішення.
 10. Листом від 15.09.2022 Скаржником повторно 19.09.2022 року надіслано скаргу на рішення №39/2022, яка надійшла до ВКДКА за вхід. 18009 від 21.09.2022 року.
 11. Листом Голови ВКДКА за вих. № 1328 від 22.09.2022 року матеріали відносно адвоката Особа_2 були витребувані з КДКА Київської області.
 12. Листом від 18.10.2022 року за вих. № 581 матеріали за скаргою було направлено до ВКДКА.
 13. Вказані матеріали надійшли до ВКДКА 21.10.2022 року за вхід. №18124.
 14. Листом Голови ВКДКА за вих. № 1483 від 26.10.2022 року перевірка обставин, викладених у скарзі була доручена члену ВКДКА Особа_5.

Дотримання строку подання скарги на рішення КДКА

 1. 29.07.2022 року до ВКДКА направлена скарга Особа_1 на рішення КДКА Київської області № 39/2022 від 29.06.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, яка не відповідала вимогам Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.
 2. Строк на оскарження рішення, визначений частиною 3 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», при першій подачі скарги Скаржником не пропущено – скарга була направлена в останній день строку. Однак, до ВКДКА не було надано підтвердження направлення зазначеної копії скарги та доданих до неї письмових матеріалів скарги адвокату Особа_2, який є стороною по справі, та Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Київської області, рішення якої оскаржується, листами з описами вкладення. Надано лише опис вкладення Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Київської області, в якому зазначено про направлення скарги на 4-х аркушах та дубліката квитанції на 1-му аркуші без додатків, які зазначені у скарзі до ВКДКА, що не відповідає вимогам п. 36.5. ст. 36 Положення, про що було повідомлено Скаржника.
 3. Одночасно з вище викладеним, Скаржника було повідомлено, що він має право на звернення зі скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону до ВКДКА в порядку частини 3 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» після усунення вказаних недоліків та за умови дотримання вищевказаних вимог Положення, порушивши при цьому, в разі необхідності, питання про поновлення строків на оскарження рішення.
 4. Повторно скарга на рішення КДКА Київської області № 39/2022 від 29.06.2022 року надіслана Скаржником 19.09.2022 року із пропущенням тридцятиденного строку на його оскарження.
 5. Клопотання про поновлення строку на оскарження рішення КДКА Київської області № 39/2022 від 29.06.2022 року Скаржником не заявлено, заява про поважність причин пропуску строку відсутня.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 2. Відповідно до ч. 8 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 3. Відповідно до п. 3.30 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із змінами (далі – Регламент ВКДКА), строк на оскарження рішення КДКА, встановлений статтею 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», може бути поновлено за рішенням ВКДКА згідно заяви скаржника про поважність причин його пропуску, про що зазначається в протоколі засідання ВКДКА.
 4. Згідно зі ст. 34 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, зі змінами, рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Строк на оскарження до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути поновлено за рішенням цієї Комісії згідно заяви скаржника про поважність причин його пропуску.
 5. Відповідно до п. 3.29. Регламенту ВКДКА, порушення строку на оскарження рішення КДКА без поважних причин є підставою для відхилення скарги, про що зазначається в рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Заслухавши доповідача, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.
 2. Особа_1 звернувся до ВКДКА зі скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 29.06.2022 року про відмову в порушені дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 з пропуском строку на оскарження такого рішення, передбаченим ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 3. Фактично скарга, яка відповідала вимогам Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, подана 19.09.2022 р., що порушує встановлений тридцятитиденний строк оскарження рішення регіональної КДКА від 29.06.2022.
 4. Клопотання про поновлення строку на оскарження рішення КДКА регіону Скаржником не подавалося.
 5. ВКДКА не має повноважень самостійно, з власної ініціативи, поновлювати скаржнику строк для подання скарги на рішення КДКА регіону.
 6. Відсутність відповідного клопотання про поновлення строку на подання скарги до ВКДКА має наслідком залишення такої скарги без задоволення.
 7. Відповідно до п. 3.29. Регламенту ВКДКА, порушення строку на оскарження рішення КДКА без поважних причин є підставою для відхилення скарги, про що зазначається в рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін.
 8. На підставі викладеного, керуючись пунктом 3.29 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 39/2022 від 29.06.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                      С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                      Ю.І. Клечановська