УЗАГАЛЬНЕННЯ дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань розгляду скарг адвокатів на незаконні або неетичні дії іншого адвоката.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІІІ-024/2021

04 серпня 2021 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні довідку, яка містить пропозиції та узагальнення з актуальних для вирішення питань дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, –

ВСТАНОВИЛА:

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон) адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Необхідне формування однакових загальних підходів дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури для практичного застосування норм права щодо питань пов’язаних з розглядом скарг адвокатів на адвокатів.

Заслухавши доповідь та пропозиції Голови ВКДКА Вилкова С.В., відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 52 Закону, п/п. 2 п. 3 розділу 2 Положення про ВКДКА, п. 4.1, п. 4.4. Регламенту ВКДКА, а також з метою забезпечення правильного й однакового застосування законодавства при розгляді кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури дисциплінарних справ, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:

Затвердити узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань розгляду скарг адвокатів на незаконні або неетичні дії іншого адвоката.

Додаток: узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань розгляду скарг адвокатів на незаконні або неетичні дії іншого адвоката.

Висновки з питань узагальнення практики носять рекомендаційний характер для кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                    С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури
№ VІІІ-024/2021 від 04.08.2021

УЗАГАЛЬНЕННЯ

дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань розгляду скарг адвокатів на незаконні або неетичні дії іншого адвоката

Одним із основних принципів, закріплених у статті 12 Правил адвокатської етики, є повага до професії: всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності.

З огляду на це, особливо важливими в аспекті формування поваги до професії є етичні питання відносин між адвокатами, яким у ПАЕ присвячений розділ VI, в тому числі, питання щодо розгляду скарг, які подають до КДКА самі адвокати, адже частиною 1 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Аналіз ВКДКА дисциплінарної практики дає підстави стверджувати, що кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури не завжди дотримуються особливостей розгляду скарг адвокатів.

  1. Відповідно до положень ст. 51 Правил адвокатської етики, адвокат не повинен допускати стосовно іншого адвоката: висловлювань, що принижують його честь та гідність, завдають шкоди його діловій репутації, нетактовних та принизливих висловів. Недодержання цих та інших етичних аспектів взаємин між адвокатами тягне за собою дисциплінарну відповідальність.

Так, під час перебігу судового засідання в адміністративній справі в ході дебатів адвокат застосував щодо свого процесуального опонента такі висловлювання: «зганьбив адвокатську спільноту», «ганебно брехав», «брехня відверта». Оскільки нетактовні висловлювання щодо колеги були підтверджені записом судового засідання, КДКА ухвалила правильне рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження. Таке рішення ВКДКА залишила без змін (рішення № VIIІ-002/2018).

  1. В ході розгляду матеріалів члени дисциплінарних палат повинні ретельно підходити до вивчення позиції кожної із сторін, а також досліджувати усі наявні у справі докази.

Так, розглядаючи скаргу, у КДКА регіону надали перевагу поясненням адвоката (члена КДКА сусіднього регіону), на якого було подано цю скаргу. При ухваленні рішення про відмову у порушенні справи не була досліджена надана скаржником роздруківка технічного запису слухання цивільної справи, а також запис засідання, в ході якого адвокатом застосовувалися образливі висловлювання.

Переглядаючи рішення, у ВКДКА зауважили, що по суті, КДКА регіону, без порушення дисциплінарного провадження та ретельного вивчення всіх обставин справи та доводів сторін, відхилила доводи скаржника та прийняла докази адвоката. Відтак, рішення дисциплінарної палати було скасоване, а матеріали направлені на новий розгляд на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката (рішення № ХІІ-005/2020).

  1. Кваліфікуючи образливі висловлювання у соціальних мережах, дисциплінарні палати повинні з’ясовувати належність дописів конкретному адвокату.

Адвоката притягнули до відповідальності та застосували дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці за розміщення на особистій сторінці у Фейсбуці статті, яка виявилася образливою для іншого адвоката.

Переглядаючи таке рішення, у ВКДКА зазначили, що не з’ясованим з боку дисциплінарної палати залишилося авторство цитат, наведених в скарзі. Сам адвокат, на якого було подано скаргу, в ході надання пояснень на засіданні ВКДКА не підтвердив, що саме він є автором цих цитат. З урахуванням наведеного рішення ДП було скасоване, а матеріали дисциплінарної справи направлено на новий розгляд на стадію розгляду дисциплінарної справи (рішення № VІ-002/2019).

  1. Стаття 52 ПАЕ закріплює допустимі форми реагування адвоката на незаконні або неетичні дії іншого адвоката. Такими вважаються звернення (заяви, скарги) до органів адвокатського самоврядування, в тому числі наділених дисциплінарними повноваженнями стосовно адвокатів, а також використання інших форм захисту прав та законних інтересів особи, передбачених законодавством України. При цьому, кожен адвокат має вжити заходів мирного врегулювання конфлікту з участю іншого адвоката. В разі ініціювання адвокатом дисциплінарного провадження стосовно іншого адвоката він має попередньо повідомити про це раду адвокатів регіону за робочим місцем адвоката згідно відомостей в Єдиному реєстрі адвокатів України.

При виникненні конфлікту між адвокатами, наслідком якого є звернення одного з них зі скаргою до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, адвокат, який ініціював звернення, зобов’язаний надати докази того, що ним вжиті заходи мирного врегулювання такого конфлікту, зокрема, документи, що свідчать про звернення останнього до Ради адвокатів регіону за робочим місцем адвоката.

4.1. Неповідомлення ради адвокатів, а також ненадання доказів мирного врегулювання конфлікту, не перешкоджає дисциплінарному провадженню та не породжує у дисциплінарних палат додаткових обов’язків.

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури звернувся адвокат зі скаргою на бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у зв’язку із нерозглядом її заяви про вчинення дисциплінарного проступку іншим адвокатом.

З матеріалів справи вбачалося, що до КДКА дійсно надійшла заява адвоката. Але, оскільки скаржниця не надала доказів щодо вжиття заходів мирного врегулювання конфлікту між адвокатами відповідно до вимог ПАЕ, там вирішили надіслати заяву адвоката раді адвокатів регіону.

У ВКДКА зауважили, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вірно визначила необхідність заявнику надати докази вжиття заходів мирного врегулювання конфлікту між адвокатами, але в силу вимог п. 14, 15, 19 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 №120, КДКА не наділена повноваженнями направляти заяви до ради адвокатів для вжиття нею заходів. Отже, такі дії кваліфікаційно-дисциплінарної комісії є протиправними.

Тож скаргу адвоката задовольнили та визнали бездіяльність КДКА щодо нерозгляду скарги.

4.2. Відсутність доказів вжиття заходів мирного врегулювання конфлікту також не є підставою для повернення заяви адвоката або залишення її без розгляду.

Так, адвокат оскаржив до ВКДКА рішення регіональної дисциплінарної палати про відкриття стосовно нього провадження за заявою інших адвокатів, зокрема на підставі відсутності доказів звернення скаржників до ради адвокатів регіону з метою здійснення примирення.

У рішенні КДКА було слушно зазначено, що у члена ДП немає правових підстав повернути або залишити без розгляду заяву (скаргу) на адвоката після отримання доручення голови ДП. Також не передбачено можливості повернення або залишення без розгляду заяви (скарги) на адвоката, якщо адвокат-скаржник не надав доказів про вжиті заходи мирного врегулювання конфлікту з іншим адвокатом, зокрема, документів, що свідчать про звернення до ради адвокатів регіону та результати розгляду конфлікту радою адвокатів регіону.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури погодилася з такими висновками КДКА та залишила рішення ДП без змін (рішення № ХІІ-013/2019).

4.3. Факт неповідомлення ради адвокатів про конфлікт між адвокатами, або ненадання доказів мирного врегулювання конфлікту до подання адвокатом скарги до КДКА, має бути відображений у рішенні дисциплінарної палати.

Така бездіяльність (оскільки йдеться про порушення відповідних норм Правил адвокатської етики) може містити ознаки окремого дисциплінарного правопорушення та бути підставою для початку окремого дисциплінарного провадження у порядку, встановленому законом.

За результатами розгляду скарги від адвоката, довідки та матеріалів перевірки, дисциплінарна палата прийшла до висновків, що в діях іншого адвоката вбачаються ознаки дисциплінарного проступку та прийняла рішення про порушення відносно нього дисциплінарної справи.

Таке рішення було оскаржене до ВКДКА. Серед інших підстав зазначалося, що скаржник не дотримався процедури звернення до КДКА, а саме перед направленням скарги до КДКА регіону він не звернувся до ради адвокатів. Оскільки відповідно до листа цієї ради від адвоката-скаржника не надходило звернень або повідомлень з метою вжиття заходів мирного врегулювання конфлікту, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури констатувала факт порушення процедури, встановленої Правилами адвокатської етики (рішення № Х-002/2018).

4.4. Допустимі форми реагування адвоката на незаконні або неетичні дії іншого адвоката, встановлені ПАЕ, не обмежують адвокатів у реалізації прав і обов’язків, пов’язаних із ініціюванням кримінального провадження в порядку Кримінального процесуального кодексу.

Адвокат, процесуальний опонент у кількох провадженнях, після звернення до ради адвокатів регіону подав до КДКА скаргу на іншого адвоката. Серед інших порушень ПАЕ, які адвокат бачив у діях колеги, зокрема зазначалося і те, що той звернувся до прокуратури із заявою про вчинення злочину (де фігурантом була сама скаржниця), не попередивши про це раду адвокатів регіонів.

Оцінивши надані докази, у сукупності з іншими обставинами справи, ДП порушила дисциплінарну справу.

Переглядаючи таке рішення, ВКДКА зауважила, що положення ст.ст. 51, 53 Правил адвокатської етики не позбавляють адвоката права, у разі виявлення ознак злочину у діях іншого адвоката, звернутись до правоохоронних органів із відповідним повідомленням. При цьому, попереднє звернення до відповідної ради адвокатів регіону не є обов’язковим (рішення № ІІ-010/2018).